ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tisch

T IH1 SH   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tisch-, *tisch*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on. Remember what Dr. Tischner said:ไม่เอาน่า จำได้ไหม ที่ด็อกเตอร์ ทิสชเนอร์ พูดว่า The Story of Us (1999)
Was that Dr. Tischner or was that Dr. Hopkins?ด็อกเตอร์ ทิสชเนอร์ หรือด็อกเตอร์ ฮอปกิ้นส์ กันแน่? The Story of Us (1999)
The Tisch kids.นั่นเด็กของ ทริช The Last Days of Disco Stick (2009)
Yeah, you know, speaking of Tisch, um, tell me if I'm crazy, but I was thinking of applying to the, uh, playwriting program for next year.พูดถึง ทริชแล้ว บอกฉันสิ ว่าฉันเป็นบ้า แต่ฉันคิดว่า จะ สมัคร การเขียนละคร สำหรับปีหน้า The Last Days of Disco Stick (2009)
Um, we would totally blow it off, but Dan wants to apply to Tisch, and it's just really great exposure for him.อืม เราต้องทำมันพังหมดแน่ๆ แต่แดนต้องการที่,และ มันก็เป็นการเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ของเขา. The Last Days of Disco Stick (2009)
Lots of Tisch faculty and alums will be there, plus my legit agent.จะมีพวกคณะศิลปศ่าสตร์และพวกศิษย์เก่ามาดู ตัวแทนผมก็มาด้วย The Last Days of Disco Stick (2009)
A musical featuring the songs of Tisch alumna Lady Gaga.ทำดนตรีร่วมกับเพลงของศิษย์เก่าของทริช เลดี้ กาก้า The Last Days of Disco Stick (2009)
But I told Olivia this morning that I wanted to apply to Tisch, and so she saw this cabaret thing, and she signed us up.เรื่องคาบาเร่ต์อะไรนี่ และเธอก็ลงชื่อพวกเราแล้ว The Last Days of Disco Stick (2009)
Back when she was still at Tisch, they used to play cards together.ตอนที่เธอยังเรียนอยู่ พวกเขาเคยเล่นไพ่กัน The Last Days of Disco Stick (2009)
Show me those flower choices. ¶ Okay, so my tisch application is in the mail,ไหน เอาดอกไม้มาให้ดูสิคะ ตอนนี้ ใบสมัคร TISCH ก็ส่งไปแล้ว The Unblairable Lightness of Being (2010)
I didn't know you were applying To the Tisch writing program.ฉันไม่รู้เลยว่าเธอลงสมัคร tisch writing program Dr. Estrangeloved (2010)
At the Tisch school of the arts..."ที่สถาบันศิลปะ tisch Dr. Estrangeloved (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
TISCH    T IH1 SH
TISCH'S    T IH1 SH AH0 Z
TISCHER    T IH1 SH ER0
TISCHLER    T IH1 SH AH0 L ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Tisch(n) |der, pl. Tische| โต๊ะ
Tischmanieren(n) |pl.| มารยาทบนโต๊ะอาหาร
Tischtennis(n) |das, nur Sg.| ปิงปอง
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
politischเกี่ยวกับการเมือง
politische, See also: politisch
politischen, See also: politisch
systematisch(adj) อย่างมีระบบแบบแผน
Schreibtisch(n) |der, pl. Schreibtische| โต๊ะเขียนหนังสือ, โต๊ะทำงาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tisch {m}table [Add to Longdo]
Tisch {m}; Tafel {f} | bei Tisch | bei Tisch sitzen; bei Tisch sein | die Tafel aufheben | auf Böcken stehender Tisch | reinen Tisch machen mit [übtr.]table | at table | to be at table | to rise from table | trestle table | to make a clean sweep of [Add to Longdo]
Tisch {m}desk [Add to Longdo]
Tischbein {n}table-leg; leg of the table [Add to Longdo]
Tischbesen {m}crumb-brush [Add to Longdo]
Tischbesteck {n}; Essbesteck {n}flatware [Add to Longdo]
Tischbohrmaschine {f}bench drill [Add to Longdo]
Tischdame {f}dinner partner [Add to Longdo]
Tischdecke {f} | Tischdecken {pl}table cloth; tablecloth | table cloths; tablecloths [Add to Longdo]
Tischdrucker {m}tabletop printer [Add to Longdo]
Tischempfänger {m} | Tischempfänger {pl}table set | table sets [Add to Longdo]
Tischfahne {f}table banner [Add to Longdo]
Tischfußball {m}table football [Add to Longdo]
Tischgast {m} | Tischgäste {pl}dinner guest | dinner guests [Add to Longdo]
Tischgebet {n} | Tischgebete {pl} | Tischgebet sprechengrace | graces | to say grace [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たく, taku] TISCH, HERAUSRAGEN [Add to Longdo]
卓球[たっきゅう, takkyuu] Tischtennis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Tisch /tiʃ/ 
   board; desk; table

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top