ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soundtrack

S AW1 N D T R AE2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soundtrack-, *soundtrack*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soundtrack(n) เสียงในฟิล์ม, See also: เสียงเซาด์แทร็ก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the soundtrack of us going insane.มันเป็นเพลงประกอบของเราที่กำลังจะบ้าเข้าขั้นแล้ว This Is the End (2013)
Child, it's the soundtrack to my life.เด็กๆ มันเป็นเพลงประจำตัวฉันเลยล่ะ Sweet Dreams (2013)
Items like musical soundtracks or diaries are destroyed.สิ่งของเช่นเพลงหรือไดอารี่ จะถูกกำจัดทิ้ง Broken (2013)
I got the "Titanic" soundtrack in the back there.ฉันมี "เพลงประกอบไททานิค" อยู่ด้านหลังนี่ The Fury of Firestorm (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงในฟิล์ม(n) soundtrack, See also: sound track, Example: เจ้าของนำกลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยใช้เสียงในฟิล์มเหมือนเดิม, Thai Definition: เสียงพูดและเสียงต่างๆ ที่บันทึกลงในการถ่ายทำภาพยนตร์

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUNDTRACK S AW1 N D T R AE2 K
SOUNDTRACK S AW1 N T R AE2 K
SOUNDTRACKS S AW1 N D T R AE2 K S
SOUNDTRACKS S AW1 N T R AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soundtrack (n) sˈaundtræk (s au1 n d t r a k)
soundtracks (n) sˈaundtræks (s au1 n d t r a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonstreifen {m} | Tonstreifen {pl}soundtrack | soundtracks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフターレコーディング[afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
アフレコ[afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
ガヤ[gaya] (n) background chatter on a soundtrack [Add to Longdo]
サウンドトラック[saundotorakku] (n) soundtrack [Add to Longdo]
サントラ[santora] (n) (abbr) soundtrack; (P) [Add to Longdo]
音声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] (n) {comp} soundtrack [Add to Longdo]
挿入歌[そうにゅうか, sounyuuka] (n) background music; (movie or commercial) soundtrack; featured songs [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
音声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] soundtrack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  soundtrack
      n 1: sound recording on a narrow strip of a motion picture film

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top