ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smash up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smash up-, *smash up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smash up(phrv) ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย, Syn. bang up, bash up, batter up, mash up, prang up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You didn't smash up the bathroom?คุณไม่ได้พังห้องน้ำหรอกนะ? Punch-Drunk Love (2002)
Daddy was mean to me, so I'm gonna smash up all his toys.""ป๊ะป๋าใจร้ายกับผม ผมจะพังของเล่นพ่อซะ" Hammer of the Gods (2010)
I'm sure he'd love to smash up some of your mannequins at his next photoshoot.ฉันมั่นใจว่าเขาต้องอยากทุบหุ่นจำลองของคุณให้เละ ในงานถ่ายชุดต่อไปของเขา Maniac (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
叩き潰す[たたきつぶす, tatakitsubusu] (v5s) to smash up; to defeat crushingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smash up
   v 1: damage or destroy as if by violence; "The teenager banged
      up the car of his mother" [syn: {bang up}, {smash up},
      {smash}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top