ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

see into

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -see into-, *see into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
see into[PHRV] สามารถมองเห็นเข้าไปใน
see into[PHRV] พาเข้าไป, See also: นำทางไป, Syn. see in, see out
see into[PHRV] ตรวจสอบ, See also: สอบสวน, Syn. enquire into, look into
see into[PHRV] มองเห็นถึง, See also: เข้าใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They can see into our dreams? - Yeah.- พวกเขาสามารถมองเข้าไปในความฝันของเราหรือไม่ Cubeº: Cube Zero (2004)
That you can... see into crime.นั่น นั่น คุณสามารถ มองเห็นการกระทำความผิดได้ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
- You see into her head?เธอมองในหัวเค้าได้เหรอ? New World in My View (2009)
I could see into other worlds.หนูอยากไปเห็นโลกใบอืน ๆ Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
See into my soul and screw and screw and screwมองลึกเข้าไปจนถึงแ่ก่นแท้ของฉัน แล้วเอาจากฉัน เรื่อยๆ และเรื่อยๆ Pilot (2009)
it's "I see into you. I See you."ข้าเห็นถึงตัวตนของเจ้า Avatar (2009)
See into the very depths of their soul.มองลึกไปในจิตใจ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
God, it's like you see into my soul, and yet you don't judge.พระเจ้า ยังกับคุณมองทะลุชั้นไปถึงจิตใจเลยนะเนี่ย แต่คุณก็ยังไม่ตัดสินฉัน ขอบคุณ We All Deserve to Die (2010)
Again, you know, we had this weird connection, like-- like I could almost see into his thoughts.ใส่หรือไม่ใส่เนยดีล่ะ ใส่เนย ได้โปรด Redemption (2011)
So we can't see any further back, just as we can't see into the Sun.ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมองเห็น เพิ่มเติมใด ๆ กลับมา เช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถมองเห็น ดวงอาทิตย์ Is There an Edge to the Universe? (2011)
Women, however, see into the soul of a person.Women, however, see into the soul of a person. Murder House (2011)
I don't wanna see into his room!หนูไม่อยากเห็นห้องเขา Who Can Say What's True? (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
see intoWe'll see into the case at once.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top