ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ram down

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ram down-, *ram down*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ram down(phrv) กระแทก, See also: กระทุ้ง, ตอกลง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. Let me explain why we're shutting your program down.ไม่ ให้ผมอธิบายดีกว่าว่าทำไม เราถึงยกเลิกโปรแกรมของคุณ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
When the military shut the program down, my unit came in and disposed of all the inmates.ตอนที่กองทัพยกเลิกโปรแกรมนี้ หน่วยของผมเข้ามา แล้วจัดการกับนักโทษทุกคน Year's End (2012)
- ...that they cram down the straw.ที่พวกเขาเทลงไปในหลอด Deepwater Horizon (2016)
I don't care how much it costs, we have to close the program down.ผมไม่สน เสียเท่าไหร่เสียไป เราต้องยุติโครงการ Resident Evil: The Final Chapter (2016)
About a week ago, they told us to shut our program down.ประมาณสัปดาห์ที่แล้ว พวกเขาสั่งเราปิดโครงการ Logan (2017)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ram down
   v 1: strike or drive against with a heavy impact; "ram the gate
      with a sledgehammer"; "pound on the door" [syn: {ram}, {ram
      down}, {pound}]
   2: teach by drills and repetition [syn: {hammer in}, {drill in},
     {ram down}, {beat in}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top