ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polishers

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polishers-, *polishers*, polisher
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา polishers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *polishers*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a metal polisher.เขาเป็นช่างขัดโลหะ Schindler's List (1993)
I'm a metal polisher.ฉันเป็นช่างขัดโลหะ Schindler's List (1993)
The Guild of Harness Polishers.สมาคมอาชีพช่างขัดบังเหียนม้า The Secret Sharer (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
polisherHe is an apple-polisher.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polisher (n) pˈɒlɪʃər (p o1 l i sh @ r)
polishers (n) pˈɒlɪʃəz (p o1 l i sh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleifer {m} | Schleifer {pl}polisher | polishers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
研ぎ師[とぎし, togishi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors) [Add to Longdo]
研ぎ物師[とぎものし, togimonoshi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors) [Add to Longdo]
研米機[けんまいき, kenmaiki] (n) rice polisher [Add to Longdo]
研磨機[けんまき, kenmaki] (n) grinder; grinding machine; polisher [Add to Longdo]
胡麻磨り;胡麻すり;胡麻擂り(oK);胡麻擂(oK)[ごますり, gomasuri] (n) sycophant; apple-polisher; flatterer; brown-noser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top