ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pearl oysters

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pearl oysters-, *pearl oysters*, pearl oyster
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pearl oysters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pearl oysters*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pearl oystern. หอยมุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pearl oyster cultureการเพาะเลี้ยงหอยมุก [TU Subject Heading]
Pearl oystersหอยมุก [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขื่อมุก[N] joint connecting the two shells of a pearl oyster, Example: นักดำน้ำชี้ขื่อมุกให้พวกเราดูเป็นตัวอย่าง, Thai definition: ส่วนขวางปากหอยมุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอยมุก[n. exp.] (høi muk) EN: pearl oyster   FR: huître perlière [f]
มุก[n.] (muk) EN: pearl ; pearl oyster; mother-of-pearl ; nacer   FR: perle [f] ; nacre [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perlmuschel {f} [zool.]pearl oyster [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿古屋貝[あこやがい;アコヤガイ, akoyagai ; akoyagai] (n) (uk) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster [Add to Longdo]
玉貝;珠貝[たまがい;タマガイ, tamagai ; tamagai] (n) (1) (uk) moon snail (Naticidae spp.); moon shell; (2) (uk) (See 阿古屋貝) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster [Add to Longdo]
黒蝶貝[くろちょうがい;クロチョウガイ, kurochougai ; kurochougai] (n) (uk) black-lip pearl oyster (Pinctada margaritifera) [Add to Longdo]
真珠貝[しんじゅがい, shinjugai] (n) (See 阿古屋貝) pearl oyster (esp. Marten's pearl oyster, Pinctada fucata martensii) [Add to Longdo]
蝶貝[ちょうがい, chougai] (n) (See 白蝶貝) silver-lipped pearl oyster (Pinctada maxima); golden-lipped pearl oyster; white-lipped pearl oyster [Add to Longdo]
白蝶貝[しろちょうがい;シロチョウガイ, shirochougai ; shirochougai] (n) (uk) silver-lipped pearl oyster (Pinctada maxima); golden-lipped pearl oyster; white-lipped pearl oyster [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top