ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parisis

P AA0 R IY1 S IY0   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parisis-, *parisis*, parisi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา parisis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *parisis*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Parisian[N] ชาวเมืองปารีส, See also: ชาวปารีส, ชาวปารีเซียง, Syn. French
Parisian[ADJ] เกี่ยวกับปารีส, See also: เกี่ยวกับชาวปารีส, Syn. French

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parisian(พะริ'ซัน) n.,adj. ชาวปารีส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multiple comparisions (statistics))การเปรียบเทียบพหุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Method Comparisionวิธีเปรียบเทียบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is possible that Parisians aren't the only ones capable of leading interesting lives, April.เป็นไปได้ว่าลงไม้ลงมือไม่ได้คนเดียว ความสามารถในการที่นำชีวิตที่น่าสนใจเมษายน Revolutionary Road (2008)
And besides, my Parisian salad doesn't call for any chives.และนอกจากนี้ สลัดปารีส ก็ไม่ต้องใส่กุ้ยช่ายด้วย Everybody Says Don't (2009)
The man put chives in my Parisian salad!นิดหน่อยหรอ? ผู้ชายคนนี้ใส่กุ้ยช่ายในสลัดปารีสของฉันนะ If It's Only in Your Head (2009)
Irene was here, either that or the ginger midget wore the same Parisian perfume.ไอรีน แอดเลอร์มาที่นี่ ถ้าไม่ใช่เจ้าแคระนั่นคงใส่ น้ำหอมจากปารีสกลิ่นเดียวกัน Sherlock Holmes (2009)
"Such the Parisienne""กรุงปารีส" Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Well, I would love to stay and talk patisserie, but I have to get ready for my perfect Parisian date.เอาล่ะ ฉันก็อยากจะนั่งคุย เกี่ยวกับร้านขนมอยู่หรอกนะ แต่ได้เวลาที่ฉันต้องไป เดทที่แสนเพอร์เฟ็คแล้วแหละ Double Identity (2010)
Please join us for a Parisian brunch at the home of Helen Harris III to celebrate the marriage of Lillian Donovan and Douglas Price.ที่บ้านของ เฮเลน ฮาริส เพื่อร่วมฉลองงานแต่งงานของ Lillllian Donovan and Dougllas Price. Bridesmaids (2011)
"My mother considers herself an arbiter of Parisian style, but the only French she is intimate with are fries."ถึงแม่จะเป็นคนกว้างขวางในปารีส แต่ที่ความเป็นฝรั่งเศษอย่างเดียวที่แม่คุ้นเคยก็คือ เฟร้นท์ฟราย The Return of the Ring (2012)
This crap just pulled three million Euro out of a Parisian bank.อึนี้เพียงแค่ดึง สามล้านยูโรออกจากธนาคารกรุงปารีส. Now You See Me (2013)
- Gogo sounds like a Parisian hooker.- อะโกโก้เสียงเหมือนปารีสเชื่องช้า The Expendables 3 (2014)
Come by the Parisian.มาที่คลับปาริเซียน Live by Night (2016)
So, you like the Parisian, right?ชอบไปคลับปาริเซียนงั้นเหรอ Live by Night (2016)
I'mma take the Parisian.ฉันจะยึดปาริเซียน Live by Night (2016)
Your French is good, but your Parisian accent is terrible.ภาษาฝรั่งเศสคุณคล่อง แต่สำเนียงปารีสไม่ได้ความ Allied (2016)
With French Moroccans you might be okay, but we'll have to be careful in front of real Parisians until the party.กับคนฝรั่งเศสโมร็อกโก ก็พอไหว แต่... กับคนปารีสแท้ ต้องระวัง จนถึงวันปาร์ตี้ Allied (2016)
At least you can smell like a Parisian.อย่างน้อยก็กลิ่นแบบคนปารีส Allied (2016)
Emilie Fontaine, reporter at Le Parisien.เอมิลี ฟองเตน นักข่าวจาก เลอปารีเซียง ค่ะ Elle (2016)
Have you seen Le Parisien? It talks about your methods.Im "Parisien" wird über Ihre Methoden gesprochen. Inspector Maigret (1958)
According to Le Parisien, your suspect is a ploy.Im "Parisien" steht, dass das mit dem Schuldigen nur Schau ist. Inspector Maigret (1958)
A man with a beard. "Au Chic Parisien":Er trug einen Bart. "Au Chic Parisien"! A Monkey in Winter (1962)
I want the "Petit Parisien"...Guten Tag, ich hätte gern Le Petit Parisien, The Last Metro (1980)
Vous etes Parisienne?Vous êtes Parisienne? 11001001 (1988)
Au fond, nous sommes tous Parisiens.Au fond, nous sommes tous Parisiens. 11001001 (1988)
Oui, au fond, nous sommes tous Parisiens.Oui, au fond, nous sommes tous Parisiens. 11001001 (1988)
Tony Parisio.Tony Parisio. The Invisible Killer (1989)
Knock it off, will you, Parisio, huh?Lassen Sie den Quatsch, Parisio, ok? The Invisible Killer (1989)
Parisio.Parisio. The Invisible Killer (1989)
Have you ever heard of chicken â la reine Marie or oyster sauce mornay or frogs' legs Parisienne?Hast du je gehört von Hühnchen à la Reine Marie oder Austern in Käsesauce oder Froschschenkel à la parisienne? The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
- Parisi, how much did you invest?- Parisi, wie viel investiertest du? The Godfather: Part III (1990)
André Parisi woke up with difficulty...André Parisi wacht an dem Morgen nur schwer auf. Three Lives and Only One Death (1996)
Philly Parisi.Philly ParisiGuy Walks Into a Psychiatrist's Office (2000)
The fuck? Is that Pat Parisi?Scheiße, ist das Pat ParisiMr. Ruggerio's Neighborhood (2001)
Vito Spatafore, Gene Pontecorvo and Patsy Parisi?Vito Spatafore, Gene Pontecorvo und Patsy ParisiPie-o-My (2002)
Oh, Parisi the younger.Parisi der Jüngere. Walk Like a Man (2007)
'Cause Dr. Parisi and me, we're gonna do a little experiment.Dr. Parisi und ich machen jetzt ein Experiment. Walk Like a Man (2007)
- It's Patrick Parisi, OK?- Es ist Patrick Parisi, okay? The Second Coming (2007)
- I thought Pat Parisi was engaged.- Ich dachte, Pat Parisi sei verlobt? The Second Coming (2007)
So Mead' was in here With Patrick Parisi.Mead' war also mit Patrick Parisi hier. The Blue Comet (2007)
So Mead' and Patrick Parisi?Also Mead' und Patrick ParisiThe Blue Comet (2007)
You mean, like in Le Parisien?Sie meinen, wie im "Le Parisien"? The Class (2008)
Yes, like in Le Parisien.-Zum Beispiel wie im "Le Parisien". The Class (2008)
Le Petit Parisien.- Le Petit Parisien. La maîtresse du président (2009)
Could I ask you a few questions?- Ich hätte ein paar Fragen. - Le Petit Parisien? La maîtresse du président (2009)
Le Parisien...Le Parisien... The Minister (2011)
- The Marquise de Villeparisis!Die Marquise de Villeparisis. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
Mme Villeparisis's acknowledgement of us would have given us some import in the eyes of Mlle de Stermaria, and brought us closer.Hätte Mme de Villeparisis Mlle de Stermaria von mir erzählt, hätte ich es vielleicht gewagt, mich ihr zu nähern. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
But grandmother and her friend found each other soon enough.Schließlich stießen Großmutter und Mme de Villeparisis doch aufeinander. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
Seeing that Mme de Villeparisis was indeed an old friend, he brought us our finger bowls with a smile both proudly modest and knowingly discrete.Als er sah, dass Mme de Villeparisis mit uns befreundet war, bediente er uns mit dem diskreten Lächeln einer Hausherrin, die weiß, wann sie sich zurückziehen muss. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
I will be taking tea tonight in my aunt's apartment.Heute Abend bin ich zum Tee bei meiner Tante Villeparisis. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
It is time to mention that we were now living near Mme de Villeparisis in a flat forming part of the Hôtel de Guermantes.Wir wohnten jetzt in der Nähe von Madame de Villeparisis, in einer Wohnung, die zu dem Hôtel de Guermantes gehörte. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parisiHe is a Parisian born and bred.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวปารีส[n. prop.] (Chāo Pārīt) FR: Parisien [m] ; Parisienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARISI    P AA0 R IY1 S IY0
PARISIAN    P ER0 IH1 ZH AH0 N
PARISIANS    P ER0 IH1 S IY0 AH0 N Z
PARISIENNE    P ER0 IH1 S IY0 EH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Parisian    (n) pˈərˈɪzɪəʳn (p @1 r i1 z i@ n)
Parisians    (n) pˈərˈɪzɪəʳnz (p @1 r i1 z i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パリジェンヌ[, parijiennu] (n) parisienne (fre [Add to Longdo]
パリジャン[, parijan] (n) parisien (fre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top