ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nanotube

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nanotube-, *nanotube*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nanotubeท่อนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanotubesท่อนาโน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mitotic circuitry... it's like electronic stem cells... carbon nanotubes for structure millions of micro reefs.บรรจุด้วยวงจร มันดูเหมือน อิเลคทรอนิคส์ สเต็มเซล โครงสร้างเป็นคาร์บอน อะไรซักอย่าง Matter of Time (2012)
For starters, we would have to add carbon nanotubes to strengthen his bone density.อย่างแรก เราต้องใส่ท่อคาร์บอนนาโน... The Space Between Us (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่อนาโนคาร์บอน[n. exp.] (thø nānō khābǿn) EN: carbon nanotubes   FR: nanotube en carbone [mpl]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボンナノチューブ[, ka-bonnanochu-bu] (n) carbon nano-tube; carbon nanotube [Add to Longdo]
ナノチューブ[, nanochu-bu] (n) nanotube [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nanotube
      n 1: a fullerene molecule having a cylindrical or toroidal shape
           [syn: {carbon nanotube}, {nanotube}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top