ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ministering

M IH1 N IH0 S T R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ministering-, *ministering*, minister
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ministering(n) การดูแล, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aiding, assisting

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MINISTERING M IH1 N IH0 S T R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ministering (v) mˈɪnɪstərɪŋ (m i1 n i s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
為政[いせい, isei] (n) governing; administering [Add to Longdo]
投与[とうよ, touyo] (n, vs) prescribing medicine; administering (medicine); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minister \Min"is*ter\, v. t. [imp. & p. p. {Ministered}; p. pr.
   & vb. n. {Ministering}.] [OE. ministren, OF. ministrer, fr.
   L. ministrare. See {Minister}, n.]
   To furnish or apply; to afford; to supply; to administer.
   [1913 Webster]
 
      He that ministereth seed to the sower.  --2 Cor. ix.
                          10.
   [1913 Webster]
 
      We minister to God reason to suspect us. --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top