ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mimicked

M IH1 M IH0 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimicked-, *mimicked*, mimick, mimicke
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of the most mimicked behaviors-- face-touching.พฤติกรรมเลียนแบบที่เห็นบ่อยที่สุด คือการแตะที่หน้า Ring Around the Rosie (2011)
Insect activity mimicked sexual disarray clothing patterns.พฤติกรรมของแมลงทำให้เหมือนการถูกข่มขืน The Diamond in the Rough (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MIMICKED M IH1 M IH0 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimicked (v) mˈɪmɪkt (m i1 m i k t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimic \Mim"ic\, v. t. [imp. & p. p. {Mimicked}; p. pr. & vb. n.
   {Mimicking}.]
   [1913 Webster]
   1. To imitate or ape for sport; to ridicule by imitation.
    [1913 Webster]
 
       The walk, the words, the gesture, could supply,
       The habit mimic, and the mien belie. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) To assume a resemblance to (some other organism of
    a totally different nature, or some surrounding object),
    as a means of protection or advantage.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To ape; imitate; counterfeit; mock.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top