Search result for

irrer

(63 entries)
(1.5483 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irrer-, *irrer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา irrer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *irrer*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnetic Stirrersเครื่องคนชนิดใช้สนามแม่เหล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I stir the pot, jeff. I'm a pot stirrer.ฉันกวนน้ำในหม้อให้ขุ่น เจฟ ฉันมันเป็นคนแบบนั้น Social Psychology (2009)
She's a pot stirrer.ไม่เป็นไรน่า เพื่อน Social Psychology (2009)
Let's get a couple of these empty vials, grab this stirrer, and fire up the burner.ต้องใช้ขวดเปล่า ใช้ที่กวนและจุดไฟต้มมัน The Hour of Death (2012)
What are you doing here, insane man?Was machen Sie hier, Sie IrrerOblomov (1980)
You're an unmitigated madman!Du bist ein absoluter IrrerAltered States (1980)
Mr. Brubaker, I been studying you since you first come in... and it's come clear to me that you are one weird fucking individual.Mr. Brubaker, ich beobachte Sie, seit Sie herkamen... und es wurde mir klar, dass Sie ein scheißirrer Mensch sind. Brubaker (1980)
You're a crazy man!Verrückter! Sie sind ein IrrerBrubaker (1980)
- "Crazy Winston".- "Irrer Winston. " The Hunter (1980)
You're pathetic.Armer IrrerLoulou (1980)
Look, you have to be more careful.Das werde ich eben auswaschen. - IRRER VERSTÜMMELT KRANKENSCHWESTER Maniac (1980)
From that point on, Patrick, I searched like a madman into their lives trying to dig up any dirt, any crimes I could find.Von da an habe ich wie ein Irrer ihr Leben durchstöbert und jede schmutzige Stelle umgegraben, um eins ihrer Verbrechen zu entdecken. Patrick Still Lives (1980)
Fuckin' screwball, ya.Verdammter IrrerRaging Bull (1980)
- He's exceeding the speed limit.- Der fährtja wie 'n irrerUsed Cars (1980)
But the captain should know the rules. He should have stopped in the bay instead of steaming into the harbour.Schon möglich, aber dann hätte der Captain draußen in der Bucht stoppen müssen, anstatt einzulaufen wie ein IrrerContamination (1980)
You're a maniac!Du bist ein IrrerNeighbors (1981)
You are a fucking lunatic.Sie sind ein verdammter IrrerPrince of the City (1981)
- Well, a gentleman would have picked her up with this maniac running 'round loose butchering girls.Sie sind kein Gentleman. Und das, wo ein Irrer hier Frauen abschlachtet. Road Games (1981)
- What maniac? - The one on the radio, on the news.- Was für ein IrrerRoad Games (1981)
- I don't know, it's just some maniac. - Yeah?- Einfach irgendein IrrerRoad Games (1981)
The only thing I saw was you, running like a bat out of hell.Das Einzige, was ich gesehen habe, waren Sie, der wie ein Irrer gerannt ist. Slaves (1982)
A maniac gets hold of my gun and starts killing people with it.Ein Irrer hat meine Waffe und bringt Leute damit um. 48 Hrs. (1982)
Could be an abandoned graveyard, An indian burial ground, Civil war common grave,Könnte ein verlassener Friedhof sein eine indianische Grabstätte ein Massengrab aus dem Bürgerkrieg, oder ein mörderischer Irrer hat sich hier hingeschlichen, um seine Leichen zu verbuddeln. The Beast Within (1982)
Motherfucking psycho!Du IrrerFriday the 13th Part III (1982)
We'll let them think they're dealing with a maniac.Man muss den Polizisten glaubhaft machen, dass ein Irrer sein Unwesen treibt. Auf jeden Fall müssen sie auf 'ne falsche Spur gelockt werden. The Troops & Troop-ettes (1982)
The CAPMAC is just a bunch of fascist crackpots.Capmac ist ein Haufen Irrer und Faschisten. Légitime violence (1982)
- I know what I mean, you lunatic.- Ich weiß, was ich meine, Sie IrrerTrail of the Pink Panther (1982)
He's such a maniac, such an idiot, such a fool.Aber er ist nun mal so ein hirnverbrannter, trotteliger IrrerTrail of the Pink Panther (1982)
You're crazier than Murdock.Du bist noch irrer als Murdock. Diamonds 'n Dust (1983)
Sign of a true nut.Ein echter IrrerWater, Water Everywhere (1983)
- Sounds like he's crazy!- Er klingt wie ein IrrerWhen You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
Again, Phillip, why? I don't know. I can't explain it.Um Himmels willen, da draußen läuft ein Irrer mit einer Minotaurus-Bombe herum. Brother's Keeper (1983)
It's the sound of a man made mad with the vision of... - Gold?- So klingt ein Irrer angesichts... Steele's Gold (1983)
You're driving like a maniac.Du fährst wie ein IrrerSudden Death (1983)
It was about a madman with a yxa-- "Küss meinen..." was? Ein Irrer mit einer Axt ist der Fahrer eines Busses voller Touristen. BMX Bandits (1983)
You crazy maniac.Sie IrrerThe Man with Two Brains (1983)
Dead, that's what they got! Dead! Murdered by you, you loony!Sie werden ermordet, von Ihnen höchstpersönlich, Sie IrrerPsycho II (1983)
Norman? Are you talkin' to me, whacko?Sprichst du mit mir, du IrrerPsycho II (1983)
Psycho!Du IrrerPsycho II (1983)
Hey, hello, psycho!Hallo, IrrerPsycho II (1983)
Crazy guy.IrrerScarface (1983)
- You crazy.- Du IrrerThe Survivors (1983)
A crazy, selfish nut!Ein selbstsüchtiger Irrer bist du! Revenge of the Dead (1983)
You just a crazy man seeing things that ain't there.Du bist nur ein Irrer, der Dinge sieht, die nicht da sind. Curtain Call (1984)
Who was that... that madman?-Wer war dieser IrrerGoliath Returns (1984)
- If you take this man for your husband, you're crazier than he is.- Wenn du diesen Mann heiratest, bist du noch irrer als er! The Cotton Club (1984)
Having a ball tonight!Was für ein irrer Abend! The Cotton Club (1984)
That's what happened when Tommy violently attacked the killer.Das passierte, als Tommy den Killer wie ein Irrer attackierte. Friday the 13th: The Final Chapter (1984)
We'll see about that, you fat-faced little freak.Das werden wir ja sehen, du fettgesichtiger IrrerThe Ice Pirates (1984)
He took my hat! Who the hell is that madman?Der Typ hat meinen Hut, was ist das für ein IrrerNon c'è due senza quattro (1984)
Fucking creep, you!Blöder IrrerThe Pope of Greenwich Village (1984)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ก่อกวน[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อความไม่สงบ, Example: ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของผู้ก่อกวนที่ตั้งใจจะทำให้เกิดความสั่นคลอนขึ้นในองค์กร, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความไม่สงบต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอยู่ได้
ผู้ก่อความไม่สงบ[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อกวน, Example: แผนนี้เป็นน้ำมือของผู้ก่อความไม่สงบที่กำลังพยายามจะโค่นรัฐบาล, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความวุ่นวายให้เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่อง[v.] (sǿng) EN: look in a mirror ; look through ; reflect   FR: se mirrer ; réfléchir

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freak {m}; irrer Typ; Begeisterte {m,f}; Begeisterterfreak [Add to Longdo]
Irre {m,f}; Irrer | Irren {pl}madman; madwoman; lunatic; moron; psychotic; nutcase | psychotics [Add to Longdo]
Magnetrührer {m}magnetic stirrer [Add to Longdo]
Wirrwarr {n}; wirrer Haufen; Durcheinander {n}huddle [Add to Longdo]
irreredend {adv}deliriously [Add to Longdo]
verworren; verwirrt; konfus; wirr {adj} | verworrener; verwirrter; konfuser; wirrer | am verworrensten; am verwirrtesten; am konfusesten; am wirrstenconfused | more confused | most confused [Add to Longdo]
wahnsinnig; irreredend {adj}delirious [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top