ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interbreeds

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interbreeds-, *interbreeds*, interbreed
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา interbreeds มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *interbreeds*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interbreed[VT] ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์
interbreed[VI] ผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้

English-Thai: Nontri Dictionary
interbreed(vt) เพาะพันธุ์,ผสมพันธุ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's it.Nimm die Hinterbremse zur Stabilisierung. Genau so. The Snowtown Murders (2011)
Apart from the rear brakes are worn out, the front right tyre is a bit soft, which explains why you're weaving so much.Na ja, die Hinterbremsen sind runter. Das rechte Vorderrad hat zu wenig Luft. Rush (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERBRED IH2 N T ER0 B R EH1 D
INTERBREW IH1 N T ER2 B R UW2
INTERBREW IH1 N T ER0 B R UW2
INTERBREW'S IH1 N T ER2 B R UW2 Z
INTERBREW'S IH1 N T ER0 B R UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interbred (v) ˌɪntəbrˈɛd (i2 n t @ b r e1 d)
interbreed (v) ˌɪntəbrˈiːd (i2 n t @ b r ii1 d)
interbreeds (v) ˌɪntəbrˈiːdz (i2 n t @ b r ii1 d z)
interbreeding (v) ˌɪntəbrˈiːdɪŋ (i2 n t @ b r ii1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kreuzen | kreuzend | kreuzt | kreuzteto interbreed | interbreeding | interbreeds | interbred [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top