ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imf

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imf-, *imf*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
IMF(abbr) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (คำย่อ International Monetary Fund)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imfabbr. International Monetary Fund กองทุนระหว่างประเทศ
brimfuladj. เต็มเปี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
brimful(adj) เต็มเปี่ยม,ล้น,นอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I traced the call through the IMF network, and this is what came up.ฉันส่งสัญญาณนี้ ไปเครือข่าย IMF แล้วได้นี่มา Mission: Impossible III (2006)
We contact Musgrave, have the IMF trace a tag, order a raid, get the Rabbit's Foot back, grab Davian.ลูเธอร์, ฉันไม่ได้อธิบายว่า จะรับมือกับเรื่องนี้ยังไง เราจะติดเครื่องส่งสัญญาณ ที่ตีนกระต่าย เราจะรู้ว่ามันอยู่ไหน Mission: Impossible III (2006)
IMF Executive Director. He's an affirmative action poster boy.อีธาน, ฉันทำหน้าที่นี้ในนาม ของประเทศ Mission: Impossible III (2006)
Financial policies with the imf and world bank.นโยบายการเงินกับ IMF และ World Bank ได้สำเร็จ Safe and Sound (2008)
A former IMF executive director.อดีตผู้อำนวยการบริหารของธนาคารโลก The International (2009)
What else does IMF know about him?แล้ว IMF รู้อะไรอีก Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
In your absence, IMF has learned that Cobalt is or was a level-1 nuclear strategist for Russian intelligence.ระหว่างที่คุณหายไป IMF ทราบแล้วว่า โคบอล คือ ผู้เชียวชาญด้านนิวเคลียร์ อันดับหนึ่ง ของหน่วยราชการลับรัสเซีย Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
The entire IMF has been disavowed.ทั่วทั้งหน่วย IMF ถูกตัดหางปล่อยวัดแล้ว Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
IMF now believes this man, Kurt Hendricks, is the nuclear extremist, code name Cobalt.ตอนนี้ IMF เชื่อว่าชายคนนี้ เคริท เฮนดริคส์ คือวายร้ายนิวเคลียร์ ชื่อรหัส โคบอลท์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
With no IMF to stop him.และจะไม่มีหน่วย IMF คอยหยุดเขา Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
IMF suspected Hendricks had people in Rankow.IMF สงสัยว่าเฮนดริคส์ มีสายอยู่ในแรงโคว์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imfIMF stands for International Monetary Fund.
imfThe IMF ruled out any new loans to that country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอเอ็มเอฟ(n) International Monetary Fund, See also: IMF, Syn. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ[Køngthun Kānngoen Rawāng Prathēt] (org) EN: International Monetary Fund (IMF)  FR: Fonds monétaire international (FMI)
เปี่ยม[pīem] (v) EN: be fraught ; be replete ; be full ; be flush with ; be brimful ; fill to the brim  FR: déborder de
ปริ่ม[prim] (v) EN: be flush with ; be brimful ; be full to the brim  FR: déborder de
เยิ้ม[yoēm] (v) EN: ooze ; seep ; exude ; be sticky ; be wet ; be brimful ; moist  FR: suinter ; perler ; exsuder

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IMF (n) ˌaɪˌɛmˈɛf (ai2 e2 m e1 f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
IWF : Internationaler WährungsfondsIMF : International Monetary Fund [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイエムエフ[aiemuefu] (n) International Monetary Fund; IMF [Add to Longdo]
フリッパー[furippa-] (n) (1) (seal, walrus) flipper; (2) swimfin, (diving) fin, (diving) flipper; (3) (pinball) flipper [Add to Longdo]
国際通貨基金[こくさいつうかききん, kokusaitsuukakikin] (n) International Monetary Fund; IMF [Add to Longdo]
水掻き;蹼[みずかき, mizukaki] (n) web(foot); paddle; swimfin; (diving) fin; (diving) flipper [Add to Longdo]
世界経済見通し[せかいけいざいみとおし, sekaikeizaimitooshi] (n) World Economic Outlook (IMF publication) [Add to Longdo]
足ひれ;足ヒレ[あしひれ(足ひれ);あしヒレ(足ヒレ), ashihire ( ashi hire ); ashi hire ( ashi hire )] (n) swimfin; (diving) fin; (diving) flipper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IMF
   n 1: a United Nations agency to promote trade by increasing the
      exchange stability of the major currencies [syn:
      {International Monetary Fund}, {IMF}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top