ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

high reputation

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -high reputation-, *high reputation*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
high reputationThe high performance and the elegant design of this model have combined to give it a high reputation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เกียรติคุณ[n.] (kīattikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem   FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高評[こうひょう, kouhyou] (n) high reputation; your esteemed opinion [Add to Longdo]
美名[びめい, bimei] (n) good name; high reputation [Add to Longdo]
名声嘖々;名声嘖嘖[めいせいさくさく, meiseisakusaku] (adj-t,adv-to) highly renowned; on everybody's lips; enjoying a high reputation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top