ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heidi

HH AY1 D IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heidi-, *heidi*
Possible hiragana form: へいぢ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Heidi!ไฮดี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Heidi, honey. Tell me what's the matter?ไฮดี้ มีอะไรหรือ Punchline (1988)
I sat up with Heidi. Did Jenny even get home?- ฉันอยู่กับไฮดี้ เจนนี่กลับบ้านไหม Punchline (1988)
Since Heidi's feeling better I thought...- ไหนๆ ไฮดี้ก็ดีขึ้นแล้ว... Punchline (1988)
Heidi, go long.ไฮดี้ รับลูกไกล Punchline (1988)
Heidi, the peas. Carrie, napkins. One on each plate.ไฮดี้ ถั่ว แครี่ ผ้าเช็ดปากจานละผืน Punchline (1988)
Heidi, break the bread.ไฮดี้ หักขนมปัง Punchline (1988)
Tell it, Heidi.เล่าสิ ไฮดี้ Punchline (1988)
Brian and I and our daughter, Heidi.ไบรน์กับฉัน และลูกสาว ฮายดี่ Pilot (2004)
Of course, Heidi was barely crawling then and now she's 12.ตอนนั้นฮายดี้เพิ่งเริ่มคลานเท่านั้น ตอนนี้อายุ 12 แล้ว Pilot (2004)
Heidi, it's Mommy.ฮายดี้ นี่แม่จ้ะ Pilot (2004)
BRIAN: Heidi...ไบร์น ฮายดี้ Pilot (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEIDI    HH AY1 D IY0
HEIDI'S    HH AY1 D IY0 S
HEIDINGER    HH AY1 D IH0 NG ER0
HEIDIWEAR    HH AY1 D IY0 W EH0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Heidi    (n) hˈaɪdiː (h ai1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海迪[Hǎi dí, ㄏㄞˇ ㄉㄧˊ, ] Heidi, #95,260 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top