ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

groll

G R OW1 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -groll-, *groll*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รองเท้า[n.] (røngthāo) EN: shoe   FR: chaussure [f] ; soulier [m] ; godasse [f] (fam.) ; pompe [f] (pop.) ; grolle = grole [f] (fam.) ; tatane [f] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
GROLL    G R OW1 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Groll {m}dudgeon [Add to Longdo]
Groll {m} (gegen)grudge (against) [Add to Longdo]
Groll {m}ill will [Add to Longdo]
Groll {m}rancor [Am.]; rancour [Br.] [Add to Longdo]
Grollen {n}grumble [Add to Longdo]
grollen; knurren; brummento grumble [Add to Longdo]
grollen (Donner)to rumble; to roll (thunder) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲間褒[なかまぼめ, nakamabome] (n) logrolling; mutual admiration [Add to Longdo]
褒め合い[ほめあい, homeai] (n) logrolling tactics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恨めしい[うらめしい, urameshii] grollend, vorwurfsvoll, -bitter, hasserfuellt, bedauerlich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Groll /grɔl/ 
   dudgeon; grudge; ill will; rancor; rancors; rancour; rancours

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top