ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goten

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goten-, *goten*
Possible hiragana form: ごてん
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll go, Goten- Yay!พวกเราไปกันนะ โกเท็น Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Goten's sure grown!ฮึ.. Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Better pull one bigger than Goten's!ทรังค์! ต้องใหญ่กว่าโกเท็นนะ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Goten!โกเท็น! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Close your eyes, Goten! Look for his Ki!โกเท็น หลับตาแล้วมาหาตัวจริงของมันสิ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Way to go, My Goten!หนอย! อย่างนั้นแหละ โกเท็น! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Ta-da! Gotenks!แตน แต๊น! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I figured they'd turn into Gotenks- First up-ฉันว่าพวกนั้นเป็นโกเท็นคูสได้สำเร็จนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Did I tell you Fanny Peatrow gotengaged?แม่บอกรึยังว่าแฟนนี่ พีโทร์วหมั้นแล้ว The Help (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーゴテナー[, ka-gotena-] (n) (roll) box pallet (from cargo container) [Add to Longdo]
奥御殿[おくごてん, okugoten] (n) noble's private quarters [Add to Longdo]
後手に回る;後手にまわる[ごてにまわる, gotenimawaru] (exp,v5r) to be forestalled; to fall behind [Add to Longdo]
御殿(P);ご殿[ごてん, goten] (n) palace; court; (P) [Add to Longdo]
御殿女中;ご殿女中[ごてんじょちゅう, gotenjochuu] (n) waiting woman in a shogun or daimyo's palace [Add to Longdo]
守護天使[しゅごてんし, shugotenshi] (n) guardian angel [Add to Longdo]
卵天狗茸[たまごてんぐたけ;タマゴテングタケ, tamagotengutake ; tamagotengutake] (n) (uk) death cap (species of poisonous mushroom, Amanita phalloides); death cup [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
御殿[ごてん, goten] Palast, Schloss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top