ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effective immediately, the vatican pledges that intolerance against the visitors will be dealt with swiftly and severely.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effective imm [...] and severely.-, *effective imm [...] and severely.*
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

effective ( IH0 F EH1 K T IH0 V) immediately ( IH2 M IY1 D IY2 AH0 T L IY0), the ( DH AH0) vatican ( V AE1 T IH0 K AH0 N) pledges ( P L EH1 JH IH0 Z) that ( DH AE1 T) intolerance ( IH2 N T AA1 L ER0 AH0 N S) against ( AH0 G EH1 N S T) the ( DH AH0) visitors ( V IH1 Z IH0 T ER0 Z) will ( W IH1 L) be ( B IY1) dealt with ( D EH1 L T W IH1 DH) swiftly ( S W IH1 F T L IY0) and ( AH0 N D) severely ( S AH0 V IH1 R L IY0).

 


  

 
effective
 • ได้ผลดี: มีประสิทธิผล, ชะงัด, เกิดผล, มีผล [Lex2]
 • (adj) มีประสิทธิภาพ,เป็นผล,ได้ผล,มีผลบังคับใช้ [Nontri]
 • /IH0 F EH1 K T IH0 V/ [CMU]
 • /IY1 F EH0 K T IH0 V/ [CMU]
 • (j) /'ɪf'ɛktɪv/ [OALD]
immediately
 • โดยทันทีทันใด: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว,อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างป [Lex2]
 • /IH2 M IY1 D IY2 AH0 T L IY0/ [CMU]
 • (a) /'ɪm'iːdɪəʳtliː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
vatican
 • สำนักวาติกันซึ่งเป็นที่ประทับพระสันตะปาปา: รัฐบาลของสันตะปาปา [Lex2]
 • (แวท'ทิเคิน) n. สำนักวาติกันอันเป็นที่ประดับขององค์สันตะปาปาในกรุงโรม,อำนาจและการปกครองขององค์สันตะปาปา ###SW. Vaticanism n. [Hope]
 • /V AE1 T IH0 K AH0 N/ [CMU]
 • (n) /v'ætɪkən/ [OALD]
pledges
 • /P L EH1 JH IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛʤɪz/ [OALD]
  [pledge]
 • ข้อผูกมัด: สัญญา, คำปฏิญาณ [Lex2]
 • การวางมัดจำ[Lex2]
 • สิ่งที่ใช้ประกัน: เครื่องประกัน, หลักประกัน [Lex2]
 • การดื่มอวยพร[Lex2]
 • ให้สัญญา: ให้คำปฏิญาณ [Lex2]
 • วางมัดจำ[Lex2]
 • ค้ำประกัน[Lex2]
 • เอา (เกียรติ) เป็นเครื่องประกัน[Lex2]
 • (เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร. ###SW. pledgeable adj. pledger [Hope]
 • (n) คำมั่นสัญญา,การดื่มอวยพร,หลักประกัน,การวางมัดจำ [Nontri]
 • (vt) ให้สัญญา,ให้คำมั่น,ดื่มอวยพร,วางมัดจำ [Nontri]
 • /P L EH1 JH/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛʤ/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
intolerance
 • การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป: ใจแคบ [Lex2]
 • การแพ้ยาหรืออาหาร[Lex2]
 • (อินทอล'เลอเรินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความไม่สามารถอดทนได้,การแพ้ยา อาหาร สารเคมีหรืออื่น ๆ ,การถือทิฐ' ###S. bigotry,rigidity ###A. tolerance [Hope]
 • (n) ความไม่อดทน,การแพ้ยา,การถือทิฐิ [Nontri]
 • /IH2 N T AA1 L ER0 AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /'ɪnt'ɒlərəns/ [OALD]
against
 • เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์[Lex2]
 • ดูขัดแย้งกับ: ดูขัดกับ [Lex2]
 • ต่อต้าน: สู้กับ [Lex2]
 • ต้าน: ทวน, ทวนน้ำ [Lex2]
 • ทาบ: พิง, พาด, แนบ [Lex2]
 • ปกป้องจาก[Lex2]
 • ปะทะกับ: กระทบกับ [Lex2]
 • เป็นข้อเสียของ[Lex2]
 • เปรียบเทียบกับ[Lex2]
 • ฝืน: ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ [Lex2]
 • เพื่อใช้คืนให้กับ[Lex2]
 • (อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม ###S. counter or contrary to) [Hope]
 • (pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม [Nontri]
 • /AH0 G EH1 N S T/ [CMU]
 • /AH0 G EY1 N S T/ [CMU]
 • (in) /'əg'ɛnst/ [OALD]
visitors
 • /V IH1 Z IH0 T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /v'ɪzɪtəz/ [OALD]
  [visitor]
 • ผู้เยี่ยมเยือน[Lex2]
 • ผู้มาเยี่ยม: ผู้มาเยือน [Lex2]
 • (วิส'ซิทเทอะ) n. ผู้เยี่ยมเยียน,แขก [Hope]
 • (n) แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ [Nontri]
 • /V IH1 Z IH0 T ER0/ [CMU]
 • (n) /v'ɪzɪtər/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
dealt with
  [deal with]
 • เป็นลูกค้าของ[Lex2]
swiftly
 • อย่างรวดเร็ว: อย่างว่องไว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉับพลัน [Lex2]
 • /S W IH1 F T L IY0/ [CMU]
 • (a) /sw'ɪftliː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
severely
 • อย่างรุนแรง: อย่างเข้มงวด, อย่างเอาจริงเอาจัง [Lex2]
 • /S AH0 V IH1 R L IY0/ [CMU]
 • (a) /s'ɪv'ɪəʳliː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top