ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

educationalist

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educationalist-, *educationalist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
educationalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, See also: นักการศึกษา, Syn. educationist, pedagogue

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการศึกษา[nak kānseuksā] (n) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic  FR: éducateur [ m ] ; éducatrice [ f ] ; pédagogue [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
educationalist (n) ˌɛʤukˈɛɪʃənəlɪst (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l i s t)
educationalists (n) ˌɛʤukˈɛɪʃənəlɪsts (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教育家[jiào yù jiā, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄚ,   ] educationalist #23,129 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教育者[きょういくしゃ, kyouikusha] (n) educator; teacher; educationalist; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 educationalist \educationalist\ n.
   a specialist in the theory of eduction.
 
   Syn: educationist.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 educationalist
   n 1: a specialist in the theory of education [syn:
      {educationist}, {educationalist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top