ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denatured

D IH0 N EY1 CH ER0 D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denatured-, *denatured*, denatur, denature
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denaturedเปลี่ยนคุณสมบัติไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For tougher spots, I use a 50-50 mix of denatured alcohol and water.สำหรับรอยที่ขจัดได้ยาก ผมจะใช้แอลกอฮอร์ผสมน้ำ 50: 50 Listen to the Rain on the Roof (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
DENATURED D IH0 N EY1 CH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denatured (j) dˌiːnˈɛɪtʃəd (d ii2 n ei1 ch @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennspiritus {m}denatured alcohol [Add to Longdo]
Spiritus {m}; Brennspiritus {m}denatured alcohol; sterno [Am.] [tm] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変性アルコール[へんせいアルコール, hensei aruko-ru] (n) denatured alcohol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  denatured
      adj 1: changed in nature or natural quality; "denatured alcohol"
             [syn: {denatured}, {denaturized}, {denaturised}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top