ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delineator

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delineator-, *delineator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delineator[N] ผู้พรรณา, See also: คนพรรณา, คนบรรยาย
delineator[N] ผู้วาดโครงร่าง, See also: คนวาดภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delineator(ดิลิน'นีเอเทอะ) n. ผู้วาดโครงร่าง,ช่างสเก๊ตช์ภาพ,สิ่งที่ลากเส้นเป็นโครงร่าง,ลายเส้นโครงร่างของรูปแบบเสื้อ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delineator \De*lin"e*a`tor\, n.
   1. One who, or that which, delineates; a sketcher.
    [1913 Webster]
 
   2. (Surv.) A perambulator which records distances and
    delineates a profile, as of a road.
    [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top