ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

data file

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -data file-, *data file*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
data file[N] แฟ้มข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ไฟล์ข้อมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data fileแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานบันทึกแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็นของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Upload of data files commencing."เริ่มต้นการอัพโหลดข้อมูล Episode #2.7 (2008)
If anything should happen to me on my way out of t country... an accident or an assassination attempt, anything... if the plane that you were so generous to donate decides to explode, a data file with all the names and bank transactionsถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน ในขณะที่ฉันกำลังจะไปนอกประเทศ ความพยายามที่จะทำให้เป็นอุบัติเหตุ หรือลอบฆ่า อะไรก็ตาม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
If anything should happen to me on my way out of the country, a data file with all the names and bank transactions of all those involved will be sent to the justice department.ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับผม ระหว่างที่ผมออกนอกประเทศ ข้อมูลทั้งหมด ทั้งชื่อและการโอนบัญชีธนาคาร ของคนที่เกี่ยวข้องทุกคน จะถูกส่งไปให้อัยการเขต Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
It's all through data files and holovids.มันมาจากดาต้า หรือไม่ก็ไฟล์ต่างๆ Legion (2009)
Which means data files on hard drives,records.นั่นหมายถึงข้อมูล\ -ในไดร์ฟ บันทึกต่างๆ To Hell... And Back (2009)
I guess it takes a lot of signal to send those data files out.ฉันเดาว่าจะใช้เวลามากของ สัญญาณที่จะส่งไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นออก Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  data file
      n 1: a set of related records (either written or electronic)
           kept together [syn: {file}, {data file}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top