ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colman

K OW1 L M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colman-, *colman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
COLMAN K OW1 L M AH0 N

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good afternoon. Reid Colman. I'm Mr. Dublin's personal lawyer.สวัสดีตอนบ่าย รีด โคลแมน ทนายความส่วนตัวของดับลิน Red Sky at Night (2010)
Early days, Mr. Colman.วันแรก, คุณโคลแมน คุณจะ.. Red Sky at Night (2010)
Uh, did you ever serve in the military, Mr. Colman?อ่า คุณเคยทำงานในกองทัพมั้ย คุณโคลแมน Red Sky at Night (2010)
Of course they would.Ronnie Colman kommt auch. Beloved Infidel (1959)
I don`t have to explain things all the time, like who Ronald Colman is.Ich muss nicht ständig alles erklären, z.B. wer Ronald Colman ist. House Calls (1978)
One night, Stewart borrowed an RAF uniform put on a fake mustache and became the spitting image of Ronald Colman.Eines Abends lieh sich Stewart eine RAF-Uniform, klebte sich einen falschen Bart auf und war Ronald Colman wie aus dem Gesicht geschnitten. The Furlough (1980)
Guy named Colman.Ein Kerl namens Colman. Duty and Honor (1987)
The true savage was Colman... and men in your country and mine... who create and nurture such assassins.Das wahre Tier war Colman und andere, die in deinem und meinem Land solche Attentate in Auftrag geben. Duty and Honor (1987)
This is Nigel Colman, reporting from Nice.Das war ein Bericht von Nigel Colman, direkt aus Nizza. The Bourne Identity (1988)
Will Miss Katrina be dining?Ronald Colman. How Does Your Garden Grow? (1991)
Coleman Slawski.Colman Slosky. My Identity Crisis (2007)
Good afternoon.Reid Colman. Red Sky at Night (2010)
Early days, Mr. Colman.Wir stehen noch am Anfang, Mr. Colman. Red Sky at Night (2010)
Uh, did you ever serve in the military, Mr. Colman?Haben Sie jemals beim Militär gedient, Mr. Colman? Red Sky at Night (2010)
Went to the Fox Theatre, San Francisco saw a movie with Ronald Colman.Wie waren im Fox-Kino, bei San Francisco und sahen einen Film mit Ronald Colman. Power Outage (2014)
It's MGM, it's Ginger Rogers, it's Ronald Coleman...Einmal ist es MGM, dann Ginger Rogers, dann Ronald Colman. Café Society (2016)
And Serena Colman, our Head of Security and Surveillance.Und Serena Colman, unsere Chefin des Nachrichtendienstes. The Raid (2017)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top