ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be in attendance

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be in attendance-, *be in attendance*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be in attendance มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be in attendance*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't expect the whole staff to be in attendance.- ผมไม่ได้คาดว่าทุกคนจะมารอรับ Rebecca (1940)
Let the record reflect that I observed Mr Hammer entering the chamber, and I am wondering if and when any actual expert will also be in attendance.โปรดบันทึกว่าผมมาสังเกตุการณ์/มิสเตอร์ แฮมเมอร์ ขอเชิญที่บัลลังค์ไตร่สวนด้วย และผมกำลังสงสัยว่า เมื่อไรที่ผู้เชี่ยวชาญจะให้ความสนใจ Iron Man 2 (2010)
I'm, um, sorry that my husband won't be in attendance, but he's feeling a little under the weather.ฉัน.. เอ่อ.. เสียใจที่สามีฉันจะไม่เข้าร่วมประชุม Despicable B (2012)
Understood, but I wouldn't put it past him to pull something at the event, and the militia members will be in attendance.ผมเข้าใจ แต่คงไม่วางใจได้ว่า เขาจะไม่ทำอะไรที่งานนั้น และสมาชิกของกองกำลัง อาจแฝงตัวเข้าไปเป็นผู้ชม Til Death (2012)
And the next U.S. Supreme Court justice will be in attendance.แล้ว ว่าที่ประธานศาลฏีฏาคนต่อไปก็มาด้วย Power (2013)
Penny the school nurse will be in attendance.เพนนีพยาบาลของโรงเรียน จะมาดูพวกเราด้วย A Katy or a Gaga (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฝ้าแหน[V] be on guard against, See also: defend, watch over, be in attendance, Example: เวลาที่เจ้านายเข้าบรรทม จะต้องมีนางกำนัลเฝ้าแหนภายนอกเสมอ, Thai definition: เฝ้าระวังเหตุการณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance   FR: être sur ses gardes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top