Search result for

anh

(85 entries)
(0.5629 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anh-, *anh*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anhydride    [N] สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง
anhydrous    [ADJ] ปราศจากน้ำ, Syn. waterless, dried up

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anharmonicแอนฮาร์มอนิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anharmonic ratioอัตราส่วนแอนฮาร์มอนิก [มีความหมายเหมือนกับ cross ratio] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anhedoniaภาวะสิ้นยินดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhedralไม่ปรากฏหน้าผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anhidrosisภาวะขาดเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhidrotic; antihidrotic๑. สารห้ามเหงื่อ๒. -ห้ามเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhydraemia; anhydremiaภาวะเลือดขาดน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhydremia; anhydraemiaภาวะเลือดขาดน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhydriteแอนไฮไดรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anhydrousไร้น้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anhydramia, Severeเลือดขาดน้ำอย่างมากๆ [การแพทย์]
Anhydridesแอนไฮไดร [การแพทย์]
Anhydrides, Acidกรดแอนไฮไดรด์, กรดแอนฮัยไดรด์ [การแพทย์]
Anhydrite แอนไฮไดรต์
แหล่ง - ในประเทศไทย พบเกิดร่วมกับยิปซัมที่ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และที่แม่สอด จังหวัดตาก และเกิดแทรกในชั้นหินน้ำมันที่จังหวัดกระบี่ ประโยชน์ - ใช้ทำกรดกำมะถัน ใช้ในการทำซีเมนต์ ใช้แกะสลัก ทำแอมโมเนียซัลเฟต และพลาสเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Anhydriteแอนไฮไดรต์ [การแพทย์]
Anhydrousปราศจากน้ำ, ไม่มีน้ำผลึก, แอนฮัยดรัส [การแพทย์]
Anhydrous Formรูปที่ปราศจากน้ำ, สารปราศจากน้ำ, ไม่มีโมเลกุลของน้ำอยู่ด้วย [การแพทย์]
Anhydrous Sulphates แอนไฮดรัสซัลเฟต
เป็นพวกที่ไม่มีน้ำรวมอยู่ด้วย มี Anhydrite และ Barite [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anhydr-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'ปราศจากน้ำ' (without water)
anhydride(แอนไฮ' ไดรดฺ, -ดริด) n. สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง, สารประกอบที่เอาน้ำออก (removing water)
anhydrous(แอนไฮ' ดรัส) adj. ปราศจากน้ำ, ซึ่งเอาน้ำออกหมด (with all waer removed)
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
manhandle(แมน'แฮนเดิล) vt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,ผลักไส,กระทำโดยแรงมนุษย์ (ไม่ได้ใช้เครื่องกลไก)
manhole(แมน'โฮล) n. รูหรือปากทางเข้าท่อขนาดใหญ่,ช่องสำหรับเข้าไปตรวจหรือซ่อมแซม
manhood(แมน'ฮูด) n. ความเป็นลูกผู้ชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยวหรือทรหด,ผู้ชายทั้งหลาย,ความเป็นมนุษย์
manhunt(แมน'ฮันทฺ) n. การตามล่าอาชญากรนักโทษแหกคุกหรืออื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ,การตามหาคนอย่างคร่ำเคร่ง., See also: manhunter n.
panhandlen. ด้ามกระทะ,บริเวณผืนแผ่นดินที่ยืนยาวและแคบ vi. ขอทานตามถนน, See also: panhandler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
manhood(n) ความเป็นชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยว
womanhood(n) ความเป็นหญิง,ลักษณะผู้หญิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรหาร ศิลปอาชา[n. prop.] (Bānhān Sinlapa-āchā) EN: Banharn Silapa-archa   FR: Banharn Silapa-archa
ฝาท่อระบายน้ำ[n. exp.] (fā thø rabai nām) EN: manhole cover   FR: bouche d'égout [f]
นกอ้ายงั่ว[n.] (nok āi-ngūa) EN: Anhingidae   
นกอ้ายงั่ว[n. exp.] (nok āi-ngūa) EN: Oriental Darter   FR: Anhinga roux [m] ; Anhinga d'Asie [m] ; Anhinga d'Afrique [m] ; Anhinga du Sénégal [m] ; Anhinga indien [m]
สารหนู[n.] (sānnū) EN: ratsbane ; white arsenic ; arsenious acid   FR: mort-aux-rats [f] ; arsenic blanc [m] ; anhydride arsénieux [m]
วัยฉกรรจ์[n. exp.] (waichakan) EN: early manhood ; young adulthood ; prime of life   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANHALT    AE1 N HH AH0 L T
ANHEUSER    AE1 N HH AY2 Z ER0
ANHYDRIDE    AE0 N HH AY1 D R AH0 D
ANHEUSER'S    AE2 N HH Y UW1 Z ER0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
anhaben(vt) |hatte an, hat angehabt| ใส่เสื้อผ้า, สวมใส่ เช่น Manche Leute in Europa haben einen Mantel im Winter an. ในฤดูหนาวผู้คนส่วนใหญ่ในยุโรปใส่เสื้อโค้ต, See also: S. tragen,
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม , See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん断破壊;剪断破壊[せんだんはかい, sendanhakai] (n) shear failure [Add to Longdo]
みいちゃんはあちゃん[, miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad [Add to Longdo]
アミノ酸発酵[アミノさんはっこう, amino sanhakkou] (n) amino-acid fermentation [Add to Longdo]
アムホテリシン;アンホテリシン[, amuhoterishin ; anhoterishin] (n) amphotericin [Add to Longdo]
アンハッピー[, anhappi-] (n) unhappy [Add to Longdo]
アンヒューマ[, anhyu-ma] (n) amphiuma [Add to Longdo]
イーエムエムサンハチロク[, i-emuemusanhachiroku] (n) {comp} EMM386 [Add to Longdo]
ウーマンハンター[, u-manhanta-] (n) woman hunter [Add to Longdo]
カンランハギ;ブラックスポットサージャンフィッシュ;ブラックスポットサージョンフィッシュ[, kanranhagi ; burakkusupottosa-janfisshu ; burakkusupottosa-jonfisshu] (n) black-spot surgeonfish (Acanthurus bariene, species of tang found from Mozambique and Maldives to the western Pacific); roundspot surgeonfish; bariene surgeonfish; eye-spot surgeon [Add to Longdo]
キューバンヒール[, kyu-banhi-ru] (n) Cuban heel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安徽[Ān huī, ㄢ ㄏㄨㄟ, ] Anhui province (Anhwei) in south central China, abbr. 皖, capital Hefei 合肥 [Add to Longdo]
安徽大学[Ān huī Dà xué, ㄢ ㄏㄨㄟ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Anhui University [Add to Longdo]
安徽省[Ān huī shěng, ㄢ ㄏㄨㄟ ㄕㄥˇ, ] Anhui province (Anhwei) in south central China, abbr. 皖, capital Hefei 合肥 [Add to Longdo]
徽剧[Huī jù, ㄏㄨㄟ ㄐㄩˋ, / ] Anhui opera [Add to Longdo]
徽墨[Huī mò, ㄏㄨㄟ ㄇㄛˋ, ] Anhui ink (known for its quality) [Add to Longdo]
徽调[Huī diào, ㄏㄨㄟ ㄉㄧㄠˋ, / 調] Anhui opera [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] Anhui province [Add to Longdo]
皖系战败[Wǎn xì zhàn bài, ㄨㄢˇ ㄒㄧˋ ㄓㄢˋ ㄅㄞˋ, / ] Anhui faction of Northern Warlords (1912-c. 1920), led by Duan Qirui 段祺瑞 with Japanese support [Add to Longdo]
硬石膏[yìng shí gāo, ˋ ㄕˊ ㄍㄠ, ] anhydrite CaSO4 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, ] anhydride [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブール演算表[ブールえんざんひょう, bu-ru enzanhyou] Boolean operation table [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
演算表[えんざんひょう, enzanhyou] operation table [Add to Longdo]
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] arithmetic equation [Add to Longdo]
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
時間変換係数[じかんへんかんけいすう, jikanhenkankeisuu] time scale (factor) [Add to Longdo]
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
所定期間保存[しょていきかんほぞん, shoteikikanhozon] archiving [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
付録[ふろく, furoku] Anhang, Nachtrag, Beilage [Add to Longdo]
執心[しゅうしん, shuushin] Anhaenglichkeit, Ergebenheit [Add to Longdo]
執着[しゅうちゃく, shuuchaku] Anhaenglichkeit, Beharrlichkeit [Add to Longdo]
執着[しゅうちゃく, shuuchaku] Anhaenglichkeit, Beharrlichkeit [Add to Longdo]
宗徒[しゅうと, shuuto] Anhaenger_einer_Sekte, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
昇格[しょうかく, shoukaku] Anheben_des_Status (einer Institution) [Add to Longdo]
止める[とめる, tomeru] anhalten, unterbrechen [Add to Longdo]
積む[つむ, tsumu] anhaeufen, aufeinanderlegen, sammeln, laden [Add to Longdo]
累積[るいせき, ruiseki] Anhaeufung [Add to Longdo]
郎党[ろうどう, roudou] Anhaenger, Vasallen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top