ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-wagering contract-

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wagering contract, *wagering contract*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wagering contractสัญญาการพนันขันต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wager \wa"ger\ (w[=a]"j[~e]r), n. [OE. wager, wajour, OF.
   wagiere, or wageure, F. gageure. See {Wage}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. Something deposited, laid, or hazarded on the event of a
    contest or an unsettled question; a bet; a stake; a
    pledge.
    [1913 Webster]
 
       Besides these plates for horse races, the wagers may
       be as the persons please.       --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
       If any atheist can stake his soul for a wager
       against such an inexhaustible disproportion, let him
       never hereafter accuse others of credulity.
                          --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A contract by which two parties or more agree that a
    certain sum of money, or other thing, shall be paid or
    delivered to one of them, on the happening or not
    happening of an uncertain event. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Note: At common law a wager is considered as a legal contract
      which the courts must enforce unless it be on a subject
      contrary to public policy, or immoral, or tending to
      the detriment of the public, or affecting the interest,
      feelings, or character of a third person. In many of
      the United States an action can not be sustained upon
      any wager or bet. --Chitty. --Bouvier.
      [1913 Webster]
 
   3. That on which bets are laid; the subject of a bet.
    [1913 Webster]
 
   {Wager of battel}, or {Wager of battle} (O. Eng. Law), the
    giving of gage, or pledge, for trying a cause by single
    combat, formerly allowed in military, criminal, and civil
    causes. In writs of right, where the trial was by
    champions, the tenant produced his champion, who, by
    throwing down his glove as a gage, thus waged, or
    stipulated, battle with the champion of the demandant,
    who, by taking up the glove, accepted the challenge. The
    wager of battel, which has been long in disuse, was
    abolished in England in 1819, by a statute passed in
    consequence of a defendant's having waged his battle in a
    case which arose about that period. See {Battel}.
 
   {Wager of law} (Law), the giving of gage, or sureties, by a
    defendant in an action of debt, that at a certain day
    assigned he would take a law, or oath, in open court, that
    he did not owe the debt, and at the same time bring with
    him eleven neighbors (called compurgators), who should
    avow upon their oaths that they believed in their
    consciences that he spoke the truth.
 
   {Wager policy}. (Insurance Law) See under {Policy}.
 
   {Wagering contract} or {gambling contract}. A contract which
    is of the nature of wager. Contracts of this nature
    include various common forms of valid commercial
    contracts, as contracts of insurance, contracts dealing in
    futures, options, etc. Other wagering contracts and bets
    are now generally made illegal by statute against betting
    and gambling, and wagering has in many cases been made a
    criminal offence. [Webster 1913 Suppl.]
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-wagering ( W EY1 JH ER0 IH0 NG) contract ( K AA1 N T R AE2 K T)-

 


  

 
wagering
 • /W EY1 JH ER0 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪʤərɪŋ/ [OALD]
  [wager]
 • การพนัน[Lex2]
 • พนัน: วางเดิมพัน [Lex2]
 • (เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง,สิ่งที่พนัน,การพนันขันต่อ,การวางเดิมพัน vt. พนัน,พนันขันต่อ ###SW. wagerer n. ###S. gamble,bet,stake [Hope]
 • (vi,vt) พนันกัน,ท้าพนัน [Nontri]
 • /W EY1 JH ER0/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪʤər/ [OALD]
contract
 • การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม[Lex2]
 • การสัญญา[Lex2]
 • ข้อตกลง: สัญญา [Lex2]
 • จัดงานแต่งงาน[Lex2]
 • ติดโรค: ติดเชื้อ, ติด [Lex2]
 • ทำสัญญา[Lex2]
 • ทำให้หดตัว[Lex2]
 • นิติกรรมสัญญา[Lex2]
 • ย่อ: สรุป [Lex2]
 • หด: หดตัว [Lex2]
 • (คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา ###SW. contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract ###S. agreement [Hope]
 • (n) สัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมสัญญา,หนังสือสัญญา,ไพ่ [Nontri]
 • (vi,vt) หด,เกร็ง,ขมวด,จำกัดให้แคบ,ย่น,ทำสัญญา,ติดโรค [Nontri]
 • /K AA1 N T R AE2 K T/ [CMU]
 • /K AH0 N T R AE1 K T/ [CMU]
 • (n) /k'ɒntrækt/ [OALD]
 • (v) /k'əntr'ækt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top