ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-reenforce-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reenforce, *reenforce*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reenforce(vt) เสริม, See also: ทำให้แข็งแรง, Syn. bolster, augment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reenforce(รีเอนฟอร์ส') =reinforce (ดู), See also: reenforcement n. reenforceer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
reenforce(vt) บำรุงกำลัง,เพิ่มกำลัง,เสริมกำลัง,สนับสนุน
reenforcement(n) การบำรุงกำลัง,กำลังหนุน,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 re-enforce \re-enforce\ v.
   1. to make stronger; "reinforced concrete".
 
   Syn: reinforce, reenforce.
     [WordNet 1.5] re-enforce

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reenforce \Re`en*force"\, Re-enforce \Re`-en*force"\(-f?rs"), v.
   t. [Pref. re- + enforce: cf. F. renforcer.]
   1. To strengthen with new force, assistance, material, or
    support; as, to reenforce an argument; to reenforce a
    garment; especially, to strengthen with additional troops,
    as an army or a fort, or with additional ships, as a
    fleet. [Written also {reinforce}.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Psychology) To increase the likelihood that (a specific
    behavior) will be repeated by giving a reward or
    punishment to a person or animal; as, to reenforce the
    students' willingness to study by giving awards for good
    grades.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reenforce \Re`en*force"\, n. [See {Reenforce}, v., and cf.
   {Ranforce}, {Reinforce}.]
   Something which reenforces or strengthens. Specifically:
   (a) That part of a cannon near the breech which is thicker
     than the rest of the piece, so as better to resist the
     force of the exploding powder. See Illust. of {Cannon}.
   (b) An additional thickness of canvas, cloth, or the like,
     around an eyelet, buttonhole, etc. [Written also
     {reinforce}.]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reenforce
   v 1: make stronger; "he reinforced the concrete" [syn:
      {reinforce}, {reenforce}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-reenforce -

 


  

 
reenforce
 • เสริม: ทำให้แข็งแรง [Lex2]
 • (รีเอนฟอร์ส') =reinforce (ดู) ###SW. reenforcement n. reenforceer n. [Hope]
 • (vt) บำรุงกำลัง,เพิ่มกำลัง,เสริมกำลัง,สนับสนุน [Nontri]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top