ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-proposals-

P R AH0 P OW1 Z AH0 L Z   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: proposals, *proposals*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Research proposals?ข้อเสนอในการวิจัย? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Yeah. Research proposals.ใช่,ข้อเสนอในการวิจัย Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
I've already had two marriage proposals today.ฉันโดนขอแต่งงาน สองครั้งแล้ววันนี้ Just Like Heaven (2005)
BUT I STILL HAVE FOUR BUILDING PROPOSALS TO READแต่ผมมีโครงงานการก่อสร้างอีก 4 ฉบับที่ต้องอ่าน... If There's Anything I Can't Stand (2007)
You're the Democratic frontrunner for president... and your sweeping gun control proposals... are pissing the wrong people off.แล้วคุณมีนโยบายจะควบคุมอาวุธปืน คุณเลือกงัดข้อ.. ผิด.. คน Shoot 'Em Up (2007)
Your assassination, Rutledge, will create a public outrage... and trigger immense support for your proposals.การถูกลอบสังหารของแกรูทเลจด์ มันจะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์ในสังคม แล้วคนจะสนับสนุนนโยบายแก Shoot 'Em Up (2007)
This is the best and easiest way. Just go over and talk. No proposals.นี่คือวิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุด เดินเข้าไปและคุยกับเธอ ห้ามขอแต่งงาน Numb (2007)
After careful consideration of all potential proposals,- หลังจากคิดถี่ถ้วน... ว่าวิธีไหนจะเวิร์คสุด ฉันก็ตัดสินใจได้แล้ว Chuck Versus the Marlin (2008)
Proposals?เอกสาร? Meet the Spartans (2008)
Why would he want to come and see Orestes without any concrete proposals?ไม่ กลับไป Agora (2009)
Look, all i'm saying is that big proposals are great, sure,ดูนะ หนูจะแค่บอกว่าการขอแต่งงานแบบยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องดี แน่นอน The Wrath of Con (2009)
I could use a trusty lieutenant. I do have over 65 proposals.หนูคงใช้แผน นายร้อยผู้ซื่อสัตย์ หนูมีมากกว่า 65 แผน Mattress (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proposalsGovernment ministers are certain to welcome such proposals.
proposalsHis proposals did not fit in with our aims.
proposalsHis proposals were adopted at the meeting.
proposalsI don't think his proposals amount to much.
proposalsI move that these proposals be approved, and that action be taken as soon as possible.
proposalsMarriage proposals flooded in.
proposalsOne of the government's proposals is to give out condoms in high schools.
proposalsOur proposals met with little response.
proposalsThose proposals seem very much alike to me.

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPOSALS    P R AH0 P OW1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proposals    (n) prˈəpˈouzlz (p r @1 p ou1 z l z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top