ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-neun-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neun, *neun*
Possible hiragana form: -ねうん-
German-Thai: Longdo Dictionary
neunเก้า (เลข)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neunerkomplement {n}complement on nine [Add to Longdo]
Neunerprobe {f}casting-out-nines [Add to Longdo]
Neunerprobe {f}nines check [Add to Longdo]
Neunspurband {n}nine-track tape [Add to Longdo]
Neunten {pl}ninths [Add to Longdo]
Neunziger {pl}nineties [Add to Longdo]
neun {num}nine [Add to Longdo]
neunmalklug; besserwisserisch; superschlau {adj}smart aleck; smart alec [Add to Longdo]
neunstellig {adj}nine-digit; nine-figure [Add to Longdo]
neunteninth [Add to Longdo]
neuntelninth part [Add to Longdo]
neunzehn {num}nineteen [Add to Longdo]
neunzehntenineteenth [Add to Longdo]
neunzig {num}ninety [Add to Longdo]
neunzigjährignonagenarian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  neun /nɔin/
   nine

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top