ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-laity-

L EY1 AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: laity, *laity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laity(n) คนทั้งหมด (ที่ไม่ใช่พระ), Syn. religious worshipper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laity(เล'อิที) n. กลุ่มฆราวาส, กลุ่มผู้ทำงานสักการะบูชา, ผู้ไม่ชำนาญ, ผู้อยู่นอกวงการอาชีพหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
laity(n) ฆราวาส

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LAITY L EY1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laity (n) lˈɛɪətiː (l ei1 @ t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laity \La"i*ty\ (l[=a]"[i^]*t[y^]), n. [See {Lay}, a.]
   1. The people, as distinguished from the clergy; the body of
    the people not in orders.
    [1913 Webster]
 
       A rising up of the laity against the sacerdotal
       caste.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of a layman. [Obs.] --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   3. Those who are not of a certain profession, as law or
    medicine, in distinction from those belonging to it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laity
   n 1: in Christianity, members of a religious community that do
      not have the priestly responsibilities of ordained clergy
      [syn: {laity}, {temporalty}] [ant: {clergy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top