ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hippocrates-

HH IH1 P AH0 K R EY2 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hippocrates, *hippocrates*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hippocrates(n) ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทย์ศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hippocrates(ฮิพอค'ระทีซ) n. ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทยศาสตร์. -Hippocratic (al) adj.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hippocrates (460BC-? Those aspiring to the medical profession have to read it.สำหรับคนใฝ่ฝันที่จะเป็นเภสัชกรเก่งๆละก็ต้องอ่านนี่เลย Episode #1.1 (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
HIPPOCRATES HH IH1 P AH0 K R EY2 T S
HIPPOCRATES HH IH0 P AO1 K R AH0 T IY0 Z

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hippocrates \Hip*poc"ra*tes\, n.
   A famous Greek physician and medical writer, born in Cos,
   about 460 b. c.
   [1913 Webster]
 
   {Hippocrates' sleeve}, a conical strainer, made by stitching
    together two adjacent sides of a square piece of cloth,
    esp. flannel of linen.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hippocrates
   n 1: medical practitioner who is regarded as the father of
      medicine; author of the Hippocratic oath (circa 460-377 BC)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Hippocrates /hipokratəs/
  Hippocrates

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top