ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-flak-

F L AE1 K   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: flak, *flak*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wear your flak jacket.ใส่เสื้อกันกระสุนไปด้วยนะ Easy as Pie (2008)
This flak is heavy.ปืนใหญ่นี่รุนแรงมาก Shadow of Malevolence (2008)
where's your flak jacket? - i left it in the car. do you see this?ฉันทิ้งมันไว้ในรถ เธอเห็นนี่มั้ย แล้วก็ทางนี้ The Getaway (2009)
- deb, what's why don't you get your fucking flak jacket so everyone knows you're one of us?ชาวบ้านเค้าจะได้รู้ว่า พี่เป็นพวกเราน่ะ เฮ้ นั่นมันไอ้หนูคาราเต้นี่ The Getaway (2009)
- The flak is too heavy. - We're down.- การยิงตอบโต้หนักหน่วงเกินไป Landing at Point Rain (2009)
Every flak he was ever involved in. Every agent he's ever run.การต่อสู้ทุกครั้งที่เขาเคยผ่านมา สายลับทุกคนที่เขาเคยทำงานด้วย RED (2010)
A flak vest.เกราะกันกระสุนน่ะ Incursion: Part 2 (2010)
I'm going to trust my flak jacket.ฉันจะเชื่อใจ เสื้อเกราะกันกระสุนของฉัน Woman in Black (2012)
That's the only reason I can think why you wouldn't be wearing your flak jacket!นั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ผมนึกออก ว่าทำไมคุณถึงไม่ใส่เสื้อเกราะทหาร!  ()
Break off. Circle clear of the flak until the bombers return.แยกตัวออกจากขบวน ค่อยรอ ตอนเครื่องบินทิ้งระเบิดกลับมา Red Tails (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flakIf you try to defend the seniority-based corporate escalator these days all you'll get is flak from younger employees.
flakLet's take precautions against heat fatigue, before we flake out from the heat, and have a healthy summer.
flakSnow fell in large flakes.

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAK F L AE1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flak (n) flˈæk (f l a1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flak {f}; Flakgeschütz {n} [mil.]anti-aircraft gun [Add to Longdo]
Flakartillerie {f} [mil.]anti-aircraft artillery [Add to Longdo]
Flakfeuer {n} [mil.]anti-aircraft fire; flak [Add to Longdo]
Flakon {m}small bottle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flak
   n 1: a slick spokesperson who can turn any criticism to the
      advantage of their employer [syn: {flak catcher}, {flak},
      {flack catcher}, {flack}]
   2: intense adverse criticism; "Clinton directed his fire at the
     Republican Party"; "the government has come under attack";
     "don't give me any flak" [syn: {fire}, {attack}, {flak},
     {flack}, {blast}]
   3: artillery designed to shoot upward at airplanes [syn:
     {antiaircraft}, {antiaircraft gun}, {flak}, {flack}, {pom-
     pom}, {ack-ack}, {ack-ack gun}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Flak /flak/ 
  antiaircraft gun

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top