ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-essential part-

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: essential part, *essential part*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And an essential part of that routine:และแก่นของ แบบแผนนั้น: Our Father (2008)
Cyrus says it's an essential part of life, honoring the dead.ไซรัสบอกว่า มันเป็นสิ่งที่จำเป็น ส่วนนึงในชีวิต ในการเคารพผู้ล่วงลับ The Debarted (2009)
Edward was a valuable member of our team and an essential part of all of our futures.เอ็ดเวิร์ดเป็นสมาชิกที่ทรงคุณค่า\\\ ของบริษัทเรา เป็นส่วนสำคัญ ต่ออนาคตของพวกเรา Daybreakers (2009)
Or did some essential part of her live on?หรือว่าบางส่วนที่สำคัญของเธอมี ชีวิตอยู่หรือไม่ Is There Life After Death? (2011)
They are an essential part of the cure.มันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา The Wicked Day (2011)
And your essential part in this attack is what?แล้ว.. ส่วนสำคัญของคุณในแผนการโจมตีนี้คืออะไร? Two Hats (2012)
- Well, nobody likes paying taxes, but they are an essential part of the federal government--Mr. turnbull don't like no taxmen. but they are an essential part of the federal government-- Outlaw Country (2016)
I'm starting to think that screwing up is just an essential part of surviving.I'm starting to think that screwing up is just an essential part of surviving. Outlaw Country (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
essential partSelfishness is an essential part of his character.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top