ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-entrances-

EH1 N T R AH0 N S AH0 Z   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: entrances, *entrances*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do we know how many entrances there are to this property?คุณรู้มั้ย มีทางเข้ากี่ทาง ในที่ดินแห่งนี้ The Astronaut Farmer (2006)
I believe there are four entrances to the property. Four entrances.ผมคิดว่ามี 4 ทางเข้าในที่ดินแห่งนี้ 4 ทางเข้า The Astronaut Farmer (2006)
I'm gonna sit in my car outside any of your entrances and pull over every vehicle that comes back to this base and I will arrest every soldier whose blood alcohol is 1/1000 over the legal limit.เรียกรถทุกคันที่กลับฐานให้จอด แล้วจะจับทหารทุกคนที่อัลกอฮอล์ในเลือด สูงกว่า1/1000 ที่กฏหมายกำหนด In the Valley of Elah (2007)
They've completely shut down the main entrance here and the two side entrances here and here.พวกเขาปิดตามทางเข้าหลักตรงนี้ และทางเข้าด้านข้างทั้งสองทาง นี่กับนี่ Resident Evil: Degeneration (2008)
You really ought to think about toning down the entrances a notch.ว้าว นายควรจะ คิด เรื่องเสียงบ้าง ที่นายเข้ามานะ Chuck Versus the Break-Up (2008)
Uh, I have all the entrances and exits covered.เอาละ ผมเช็คทั้งทางเข้า และทางออกหมดแล้ว Chuck Versus the Sensei (2008)
OF THE ENTRANCES AND EXITS.ถ้าเกิดว่าเขาโตมาในรอยัล แต่ย้ายออกไปล่ะ House on Fire (2009)
Okay, so it looks like there are three entrances to the tunnels:ดูเหมือนจะมีทางเข้าอุโมงค์นี้อยู่ 3 ทาง Splash (2009)
There are three entrances to the tunnels.มีทางเข้าออกอุโมงค์สามทาง Gasp (2009)
Both entrances are blocked. We are boxed in.ทางออกถูกปิด เราขยับไปไหนไม่ได้ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
All entrances are shut down!ทางเข้าถูกปิดหมด! Airiseu: Deo mubi (2010)
I will be hitting on all the applicable women in electronics, DVDs, and all around the entrances and the emergency exits.ฉันจะจีบผู้หญิงทุกคน ที่มาคนเดียวที่แผนกเครื่องไฟฟ้า,DVD แล้วก็บริเวณทางเข้าห้าง Chuck Versus the Tooth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entrancesThat actress made three entrances onto the stage.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTRANCES EH1 N T R AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrances (n) ˈɛntrənsɪz (e1 n t r @ n s i z)
entrances (v) ˈɪntrˈaːnsɪz (i1 n t r aa1 n s i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top