ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-烂泥-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 烂泥, *烂泥*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烂泥[làn ní, ㄌㄢˋ ㄋㄧˊ, / ] ooze, #36,349 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't just draw a bottom line in the dirt... and dare people to cross over it.[CN] 你不能只是 在烂泥中画一条底线 并强迫大家去跨越 Ghoulies II (1987)
I think you're slime.[CN] 你是烂泥 Fandango (1985)
I just found mama's photo trampled into the mud by those pigs![CN] 我刚才在地上 见到了妈妈的照片, 被这些猪猡 踩在烂泥里! Farewell (1983)
He has been taught that he wriggled up like an animal from the filth and muck below.[CN] 他被教授了 他就是像动物一样蠕动着站起来的 出生在烂泥之中 Inherit the Wind (1960)
Why are we wading around in this filth? There's no one here.[CN] 我们到这烂泥地里费啥破劲啊 这儿根本不会有人 Ivan's Childhood (1962)
Selfish, worthless, irresponsible slime.[CN] 自私,一钱不值,不负责任的烂泥 Fandango (1985)
They'll never follow us.[CN] 要是我们没有摔成烂泥 他们就再也追不上我们了 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
Do you all woman you or only the ones that can't reach in the eyes.[CN] 是所有女人都匍匐在你情圣脚下 还只是那些烂泥扶不上墙的 Girls Just Want to Have Fun (1985)
How could you be such a slime?[CN] 你怎样会变成一堆烂泥 Overboard (1987)
Bacon and rolling around in the mud.[CN] 培根,还有在烂泥里乱拱 Time (1984)
Well, she'll slow down pretty quick in this mush.[CN] 利用这些烂泥巴 就比较容易了 The Spirit of St. Louis (1957)
He is under enough pressure already.[CN] 他就是烂泥扶不上墙 天知道他... My Tutor (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top