ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-抜く-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 抜く, *抜く*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
抜く[ぬく, nuku] (v5k,vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Living from day to day.その日その日を生き抜くのがやっとだ。
Why does it draw out lunch every day?なぜ毎日昼食を抜くのですか。
Don't forget that, if you are on a diet, skipping breakfast will not help you.もしあなたがダイエット中なら、朝食を抜くのはよくないということを忘れてはいけない。
In order to lose weight some people skip meals.やせるために食事を抜く人がいる。
We have made up our minds to fight it out.我々はあくまでも戦い抜く決心をした。
Are you going to remove the nerve?神経は抜くのですか。
I have to remove your nerve.神経を抜く必要があります。
When I unplugged the bathroom sink the water gushed down the drain.洗面所の栓を抜くと、水がガバガバ流れ出した。
It's his job to pull the weeds in the garden.庭の雑草を抜くのは彼の仕事だ。
Among our employees he's recognized as a towering figure.彼はうちの社員の中でも一頭地を抜く存在として一目置かれている。
He is an sharp-shooter.彼は生き馬の目を抜くようなやつだ。
She has a feminine insight into human behavior.彼女には人間の行動を見抜く女性らしい洞察力がある。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What if we slip up and they see through us?[JP] 私たちは、最大滑り場合 そして彼らは私たちを見抜く Pom Poko (1994)
No, we've made living biological attractions so astounding that they'll capture the imagination of the entire planet.[JP] 生きている驚異の世界を提供して─ 世界中の人間の 度肝を抜くのだ Jurassic Park (1993)
Aren't you ashamed, Melekhov? Shame on you![JP] 出てかないと足を引き抜く Tikhiy Don II (1958)
Fate steps in And sees you through[JP] 運命は突然に訪れて 心を見抜く Pinocchio (1940)
There is. We pull the plug.[JP] できるのは プラグを抜くことだけ The Matrix (1999)
Come on, ease down.[JP] 力を抜くんだ Aliens (1986)
We have one disagreement over how to handle a downed pilot, and you stab me in the back?[JP] 我々は撃墜されたパイロットを どうすべきかについての意見が分かれているが 君は私を出し抜くつもりなのか? Behind Enemy Lines (2001)
Wotan thrust it in the trunk of an ash and said it would be his by right who managed to pull it back out.[JP] ノートゥングと言う名の 頼りになる剣だ ヴォータンはそれをトネリコの幹に 突き刺した 幹からそれを引き抜く男こそ その剣に相応しい男だと言って Siegfried (1980)
All I do is pull the plug here.[JP] あとはプラグを抜くだけだ The Matrix (1999)
5 is my guess, maybe more. Don't know till I get in there.[JP] 手術しないと分からんが 5本は抜くだろう The Fabulous Baker Boys (1989)
Aren't you ashamed, Melekhov? Shame on you![JP] 出てかないと足を引き抜く Tikhiy Don (1957)
OK, stay sharp.[JP] よし 気を抜くなよ Star Wars: A New Hope (1977)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抜く[ぬく, nuku] herausziehen;, beseitigen;, auslassen, weglassen;, ueberholen;, einnehmen, erobern [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top