ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-完全-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 完全, *完全*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完全[wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] complete; whole; totally; entirely, #495 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณ์แบบ English: perfection (an)
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness

Japanese-English: EDICT Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] (adj-na,n,adj-no) perfection; completeness; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just plain dead.[JA] 完全に死んだ And Then There Were None (1945)
- Dead as a doornail.[JA] - 完全にクタばってる And Then There Were None (1945)
Not quite.[CN] 不完全 Le Samouraï (1967)
He had entirely subjugated to his mill a somnambulist named Cesare, whom he did compel to carry out his nefarious schemes.[CN] 梦游者完全屈从于他的意志,还被迫执行他的离奇的计划 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Without any dusk, I'm going to completely erase her.[CN] 要完全抹去 不会留下任何的记忆 Episode #1.2 (2004)
It seems he's fallen for me.[CN] 有好像完全对我着迷了 Episode #1.4 (2004)
Just plain drunk.[JA] - 完全な泥酔だ And Then There Were None (1945)
We've all come to the same opinion.[JA] 見解が完全に一致したようです And Then There Were None (1945)
Because I'm gonna show you the way this country is gonna go depends entirely and wholy and complete on you![JA] この国の進む道は... まったくもって... 完全に... The Intruder (1962)
Is that perfectly clear to you?[JA] 完全にな The Graduate (1967)
This Landor chap was innocent all right but I was mixed up with the gang that was out to get him.[JA] ランドールの野郎は完全にシロだ だが俺はヤツとモメてた組織に コネをもってた And Then There Were None (1945)
-I didn't know.[CN] 我停车的时候完全没有感觉 Episode #1.5 (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] vollkommen, vollstaendig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top