ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-困難-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 困難, *困難*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困难[kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙, / ] (financial etc) difficulty; problem; issue, #947 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
困難[こんなん, konnan] (adj-na,n) difficulty; distress; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's tough enough to take out four. You know how short we are.[CN] 那個區本該安排6個守衛 4個真的很困難 Riot in Cell Block 11 (1954)
Sister William and I have shared many an anxious hour.[CN] 威廉修女和我共同經歷過很多困難的時刻 The Nun's Story (1959)
I must admit, I am pretty hard to miss.[JA] 確かに 騙すのは困難だな Welcome to Murphytown (2016)
Do we have a fix?[CN] 我們有什麼困難的? The Chairman (1969)
I've done 20 years of hard time, Warden.[CN] 監獄長,我過了20年困難的時期 Riot in Cell Block 11 (1954)
And what aspect of regaining normalcy after losing someone... was the most difficult?[JA] 誰かを失った後に 正常性を回復するのは... 最も困難ことだった? The Discovery (2017)
It was a very difficult time for us as a family.[JA] 家族としてはとても 困難な時期でした Imminent Risk (2017)
She rolls with any punch that comes her way,"[JA] どんな困難にも対処出来るの After Porn Ends 2 (2017)
Mademoiselle Villard has a problem.[CN] 薇拉小姐有困難 The Train (1964)
Extracting his blue ass isn't gonna be easy.[JA] 青い尻を誘き出すことは 困難 The Siege of Murphytown (2016)
But we're not allowed to talk about them because it's so difficult to get people to use them in the first place.[JA] 黙っている まず使用が困難 After Porn Ends 2 (2017)
Now, it appears that it was a next-gen weapon that can fire several rounds at once.[JA] 一度に何発も発射できる 入手困難な最新型だ Surf N Turf (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
困難[こんなん, konnan] Schwierigkeit, Muehsal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top