ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-厂-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *厂*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[厂, chǎng, ㄔㄤˇ] cliff; factory, workshop; building
Radical: , Decomposition:
Etymology: -, Rank: 963
[原, yuán, ㄩㄢˊ] source, origin, beginning
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  泉 [quán, ㄑㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] cliff, Rank: 193
[质, zhì, ㄓˋ] essence, nature; material, substance
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    十 [shí, ㄕˊ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] shell, Rank: 404
[历, lì, ㄌㄧˋ] history; calendar
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] calendar, Rank: 480
[压, yā, ㄧㄚ] press; oppress; crush; pressure
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    土 [, ㄊㄨˇ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Soil 土 crushed under pressure 厂, Rank: 756
[厅, tīng, ㄊㄧㄥ] hall, central room
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] spacious, Rank: 1217
[厚, hòu, ㄏㄡˋ] generous; substantial; deep (as a friendship)
Radical: , Decomposition:     厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  日 [, ㄖˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] Sunlight 日 and children 子 in a building 厂, Rank: 1235
[厉, lì, ㄌㄧˋ] whetstone; to grind, to sharpen, to whet
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  万 [wàn, ㄨㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 1339
[厌, yàn, ㄧㄢˋ] to dislike, to detest; to reject; to satiate
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] cliff, Rank: 1633
[厨, chú, ㄔㄨˊ] kitchen; closet, cupboard
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    豆 [dòu, ㄉㄡˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 2132

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant, #922 [Add to Longdo]
[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] factory, #2,878 [Add to Longdo]
[chǎng shāng, ㄔㄤˇ ㄕㄤ, / ] company; firm, #2,979 [Add to Longdo]
[chǎng jiā, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚ, / ] factory; factory owners, #3,403 [Add to Longdo]
[chǎng fáng, ㄔㄤˇ ㄈㄤˊ, / ] a building used as a factory; factory (building), #7,728 [Add to Longdo]
[chǎng zhǎng, ㄔㄤˇ ㄓㄤˇ, / ] factory director, #9,171 [Add to Longdo]
[diàn chǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] electric power plant, #11,225 [Add to Longdo]
[chū chǎng, ㄔㄨ ㄔㄤˇ, / ] to leave the factory (of finished goods), #11,981 [Add to Longdo]
加工[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] processing plant, #14,320 [Add to Longdo]
[chǎng kuàng, ㄔㄤˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] factories and mines, #20,939 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But don't you tell me what I gotta do.[CN] 我正准备去啤酒呢 以后你别对我发号施令的 Cavalcade (1933)
Collins located, 809 Allen Street.[CN] 柯林斯在艾伦街809号的修理 'G' Men (1935)
809 Allen Street. A garage.[CN] 艾伦街809号修理 'G' Men (1935)
Produced by the 1st studio of GOSKINO[CN] 高斯影业第一制片 出品 Battleship Potemkin (1925)
Yeah, I've located Collins. In a garage, 809 Allen Street.[CN] 我知道柯林斯在哪儿 艾伦街809号的修理 'G' Men (1935)
"killer mannion cold-bloodedly" "slewed two guards in the raid"[CN] 残忍的杀害了两名当值的州立兵工保安 The Whole Town's Talking (1935)
You should get in contact with some bicycle manufacturer.[CN] 应该跟生产单车的商签约 Design for Living (1933)
For this reason I have decreed with the threat of strict punishment, June, Year 5 of GENNA (1619) the aforementioned construction to be removed from site and the entire fortress down to the inner citadel to be destroyed immediately.[JP] J槍 濃 鱸 購〈 "被の城 虚却あるべき宜 的 養し轟 う 請詔により 鷺え實老の本夷 "そのほガ ことごとく 破却せられるバきの宜 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
- I thought you was gonna pay the rent to the brewers this afternoon.[CN] 这又怎么了 我还以为你今天下午 到啤酒付钱去了 Cavalcade (1933)
I hope that doesn't get any worse.[JP] あ護り体ガ櫑文夫竇な凵ゆえ 大軍に してブl Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
You made up your mind about that plant in Brooklyn?[CN] 布鲁克林工的事打定主意了 'G' Men (1935)
I see your boyfriend was quite busy last night up at the armory.[CN] 你那位朋友昨晚可够忙的啊 在军工搞得动静够大 The Whole Town's Talking (1935)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top