ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-假冒-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 假冒, *假冒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假冒[jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ, ] to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation, #9,499 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A whoremonger.[CN] -你这个假冒 Midnight Cowboy (1969)
I found a death certificate for a kid with the same name who died at birth, years before he pretended to sign for his inheritance.[CN] 很多年前,他假冒继承人签名 域奇,这里有没有暖气 Highlander (1986)
It's imitation.[CN] 它是假冒的。 The Thing (1982)
BOGUS BARONET[CN] 假冒的男爵 Libel (1959)
I'm fed up with these phony nonconformists.[CN] 我受够了这些假冒的非国教徒 La Collectionneuse (1967)
Quit it with the ball peen hammer imitation.[CN] 别用假冒伪劣球头锤敲了 My Tutor (1983)
I am oppressed to fake before you Mr., because your ne hicistes to your image and likeness.[CN] 在先生面前,我被冤枉的假冒 因为你觉得自由照片Chaphec。 Flowers in the Attic (1987)
The president of this teamster local... set up a phoney welfare fund.[CN] 本地卡车司机的会长 设立了一个假冒的福利基金 The Conversation (1974)
You see, I rented this car with a fake set of credit cards, a phony driver's license, and I fixed it up all by myself, so nobody's going to catch us.[CN] 还是假冒的驾照 一切都是我自己编造的 这样才不会有人捉到我们 The Lineup (1958)
We have reason to believe that Mr. Bolton has somehow been tricked... into signing false death certifcates.[CN] 我們有理由相信 博爾頓先生陷入了... 簽署假冒死亡證明一案 Corridors of Blood (1958)
From what we have, it figures somebody to be impersonating a police officer.[CN] 根据我们所知道的 有人在假冒警察 Magnum Force (1973)
Now, if you don't mind, I would just as soon... not have to face that when I come home.[CN] 我一直都是在听些假冒专家 在以讹传讹 如果你不介意, 我想回家后... 尽量不谈这些 The Ugly American (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top