ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-一时-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一时, *一时*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, / ] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time, #3,464 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Sorry, Babe. I just got carried away.[CN] 对不起,贝比 我一时冲昏头了 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
latitude 45... and have been hanging on to a half-submerged wing for hours... waiting to drown with half a dozen other stricken human beings... you're liable to forget you're a newspaperman for a moment.[CN] 在快沉的机翼上等候救援数小时 一心以为将葬身海底 一时忘了自己是记者 Foreign Correspondent (1940)
She had quite a following.[CN] 一时间甚是风靡 Taki no shiraito (1933)
Everyone should remember my mom as one of the greatest movie stars, but instead of becoming an actress, she wanted to become a singer just like me.[CN] 也许在各位的记忆里 我母亲 她是曾经红极一时的女演员 Episode #1.2 (2004)
Crazy. You get all kinds of crazy ideas.[CN] 有时我就是会一时被冲昏头 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Danping all follows you at any time[CN] 丹萍是一时一刻 都跟随在你旁边的 Song at Midnight (1937)
Even if you get off on a lie, the truth will be known in heaven or hell someday,[CN] 作伪证逃得了一时 天知地知我知 但却逃不了一生一世 Taki no shiraito (1933)
It used to be very popular.[CN] 曾经风糜一时 The Lady Vanishes (1938)
War![CN] 男人只是一时迷上她却不会娶她 Gone with the Wind (1939)
Don't worry. I'll look after her. Such carelessness.[CN] 别担心 我会照顾她的 只是一时疏忽了 The Lady Vanishes (1938)
But she dreamt only of escaping for a short time.[CN] 但只想能够侥幸一时 Taki no shiraito (1933)
Dreamed of this moment for days, now it's all come true.[CN] 我做梦都想到这一时刻 现在全都实现了 The Awful Truth (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top