ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-せんけん-

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: せんけん, *せんけん*
Japanese-English: EDICT Dictionary
先見[せんけん, senken] (n,vs) foresight; anticipation; (P) [Add to Longdo]
先賢[せんけん, senken] (n) ancient sage [Add to Longdo]
先遣[せんけん, senken] (n,vs) sending ahead; (P) [Add to Longdo]
専権[せんけん, senken] (n) arbitrary use of power [Add to Longdo]
浅見(P);淺見[せんけん, senken] (n) shallow view; superficial idea; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
先見[せんけん, senken] Voraussicht [Add to Longdo]
先賢[せんけん, senken] alte_Weise (aus frueherer Zeit) [Add to Longdo]
浅見[せんけん, senken] oberflaechliche_Ansicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top