ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ตัวซวย-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตัวซวย, *ตัวซวย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got it.- ตัวซวย Max Steel (2016)
It's the spick.ไอ้ตัวซวย Day of the Dead (1985)
The wretches!พวกตัวซวยAn American Tail (1986)
It is Prince William, curse the ages!มันคือเจ้าชายวิลเลียม ไอ้ตัวซวย Mannequin: On the Move (1991)
An embarrassment, a way to rebel against your parents a desperate cry for help.เป็นตัวซวย เป็นความอับอาย เป็นคนที่พึ่งอะไรไม่ได้ เป็นอะไรได้อีกตั้งเยอะ Robots (2005)
We are the cursed of the loved ones.ตัวซวยของพวกที่มีความรัก The Holiday (2006)
Hey, back off, jinx.เฮ้ ถอยไป ตัวซวย Bad Day at Black Rock (2007)
What do you say we destroy that ugly-Ass piece of dead thing?เธอจะว่าไง เราทำลายไอ้ตัวซวยนี่กันเถอะ? Bad Day at Black Rock (2007)
- Jinx- ตัวซวย Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Jinx!ตัวซวยAttack on the Pin-Up Boys (2007)
Jinx!ตัวซวยAttack on the Pin-Up Boys (2007)
Jinx!ตัวซวยAttack on the Pin-Up Boys (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jinx[N] คนหรือสิ่งที่นำโชคร้ายมา, See also: ตัวซวย, Syn. hoodoo, hex, nemesis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top