ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ตัดกำลัง-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตัดกำลัง, *ตัดกำลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดกำลัง[V] reduce one's power, See also: cripple or weaken one's power, wear sth/sb down, Syn. ทอนกำลัง, Example: ฝ่ายทหารตัดกำลังผู้ก่อการร้ายโดยปิดทางลำเลียงส่งเสบียงอาหาร, Thai definition: ทำให้อ่อนกำลังลง, ทำให้ความสามารถด้อยลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These troops will be cut off here, so shift them here and here.ต้องรีบตัดกำลังส์วนนี้ ต้อนไปนี่ The Man in the Iron Mask (1998)
Last night, the FAA was forced to ground all aircraft, leaving thousands stranded when electronic failures and mysterious power outages crippled the western United States.เมื่อคืนนี้ FAA ได้ถูกบังคับให้ลงสู่ภาคพื้นดิน ผู้โดยสารตกค้างนับพัน เมื่อ ระบบอีเล็คโทรนิคส์ล้มเหลว และพลังงานลึกลับ ได้ตัดกำลังซีกตะวันตกของสหรัฐ แต่ข่าวใหญ่วันนี้ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Yeah, but lab's lost the coags on our spider girl, the O.R. is trying to bump our appy another hour, and volvulus guy is leaving the A.M.A.ที่ห้องแล็ป สารเร่งการจับตัวของเหลว ถูกใช้หมดไปแล้วกับสาวแมงมุม และห้องผ่าตัดกำลังเร่ง ขอเพิ่มอีกในชั่วโมงหนึ่ง และชายลำไส้บิดตัว กำลังจะออกจากห้องไป The Gift (2009)
Payment intended to weaken any intruder.จ่ายค่าผ่านทาง ก็เพื่อตัดกำลังผู้บุกรุก Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Do not fist fight him, try to cut his Roadอย่าประทะตรงๆ ค่อยๆตัดกำลังไป Ip Man 2 (2010)
Try to cut his Roadพยายามตัดกำลังของมันจะดีกว่า Ip Man 2 (2010)
I don't wanna sound like a defeatist, but we're defeated.ผมไม่อยากพูดตัดกำลังใจหรอกนะ แต่เราไม่รอดแน่ English as a Second Language (2010)
We need to get him on broken ground, put his knights at a disadvantage.เราต้องรีบไปสกัดเขาไว้ที่ช่องแคบ ตัดกำลังของเขา ที่ชัยภูมิได้เปรียบ The Pointy End (2011)
- Sir, he's cutting us down.- ท่านครับ เขาตัดกำลังเราครับ No Quarter (2012)
And do you know what he is cutting us down with, sergeant?แล้วนายรู้ว่าเขากำลัง ตัดกำลังเราใช่มั๊ย, จ่า? No Quarter (2012)
We cripple them, so they can't step on us anymore.เราตัดกำลังมัน เพื่อที่พวกมันไม่สามารถ เหยียบย่ำพวกเราได้อีกแล้ว True Believer (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดกำลัง[v. exp.] (tat kamlang) EN: reduce one's strength ; reduce one's ability ; reduce one's capacity   FR: affaiblir ; démoraliser ; détruire ; miner ; débiliter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enfeeble[VT] ตัดกำลัง, See also: ทำให้อ่อนแอ, Syn. enervate, exhaust, weaken

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top