ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-กร่าง-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กร่าง, *กร่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กร่าง[N] banyan tree, Syn. ต้นกร่าง, ลุง, ฮ่างหลวง, ไทรทอง, Example: กร่างเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง บางแห่งเรียกว่าไทรทอง, Count unit: ต้น
กร่าง[V] swagger, See also: strut, swank, Syn. วางโต, Ant. สงบเสงี่ยม, เจียมตัว, Example: ทหารกร่างเที่ยวบีบรัฐบาลทั้งที่ไม่มีสิทธิและอำนาจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Body, sir. This is. - That's very good, Body.นั่นเป็นสิ่งที่ ดีมากร่างกาย How I Won the War (1967)
And you'll be singing As your spirit ascendsเธอก็จะร้องเพลง ขณะวิญญาณออกจากร่าง The Little Prince (1974)
I picked a look you could understand.ผมเลือกร่างนี้ให้คุณเข้าใจ Oh, God! (1977)
The train had knocked Ray Brower out of his Keds, just like it had knocked the life out of his body.รถไฟกระแทก เรย์ บราวเวอร์ จนรองเท้าเขาหลุดออก เช่นเดียวกับที่มันกระแทกชีวิต เขาออกจากร่าง Stand by Me (1986)
Just be careful Chong Li doesn't separate your head from your body.เพียงระมัดระวังช่องหลี่ไม่ได้แยกหัวของคุณจากร่างกายของคุณ Bloodsport (1988)
- Don't get too big on me. - Just don't bust my balls.อย่ามากร่างใส่ฉัน แค่อย่ากวนประสาท Goodfellas (1990)
You insulted him a little bit. You got a little out of order.นายหยามเขานิดหน่อย นายกร่างใส่เขา Goodfellas (1990)
Uh, the Doctor is referring to the original pattern of the ghost-line that's now in the body.เอ่อ ดอคเตอร์อ้างอิงถึงแหล่งกำเนิดรูปแบบ สัญญาณจิตจากร่างนี้ Ghost in the Shell (1995)
That would explain why they went to such lengths to snatch the body from Section 9.นี่ล่ะสาเหตุที่พวกเขาพยายามฉกร่างนั่น ไปจากแผนก 9. Ghost in the Shell (1995)
The man carried his dead wife, the son carried his dead momma, and the little boy carried his baby sister.ผู้ชายแบกศพภรรยาของเขา ลูกชายแบกศพแม่ของเขา และเด็กชาย แบกร่างน้องสาวของเขา The Education of Little Tree (1997)
We're losing our freedom so a bunch of fucking foreigners... can come in here and exploit our country.เราสูญเสียอิสรภาพ /พวกต่างชาติห่วยๆ... ถึงได้เข้ามาที่นี่ได้ / มาทำกร่างในประเทศของเรา American History X (1998)
Always talkin'.ทำกร่าง ทำพูดวางโต Rushmore (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร่าง[n.] (krāng) EN: banyan tree   FR: banian [m]
กร่าง[v.] (krāng) EN: swagger ; strut ; swank   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top