ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟早

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟早-, *迟早*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟早[chí zǎo, ㄔˊ ㄗㄠˇ, / ] sooner or later, #10,040 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I think I'd sooner sleep on the train.[CN] -我猜我迟早要在火车上睡 The Lady Vanishes (1938)
I knew this day would come. I knew you would pay the price.[CN] 我早就料到你迟早会踢到铁板 Episode #1.7 (2004)
Dammit, I can't get hit on the head.[CN] 我早就料到迟早会这样 Episode #1.7 (2004)
Those policemen will get you as soon as it's daylight.[CN] 警察迟早会捉到你的 The 39 Steps (1935)
There's no doubt about his department.[CN] 这是迟早的事 The 39 Steps (1935)
I'd have come back to you, sooner or later.[CN] 我迟早都会来找你的 The Maltese Falcon (1941)
Those are the chances we take.[CN] 迟早要还的 The Maltese Falcon (1941)
Joe, keep your eyes open. You'll have his job in a couple of years.[CN] 祖只要你醒目点 他的位置迟早是你的 Shadow of a Doubt (1943)
Something you love better than me... though you may not know it.[CN] 你这自视了不起的爱尔兰人 你付不起税,这里迟早是我的 我要买下这里的一切,入住这里 Gone with the Wind (1939)
Sooner or later we'll have to go.[CN] 迟早我们会走的 The Great Dictator (1940)
Keeping this up's no good. He'll find out sometime.[CN] 这样下去不是办法 他迟早会发现的 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Someday someone's gonna knock you flat.[CN] - 迟早会有人把你打扁的 'G' Men (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top