ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟到了

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟到了-, *迟到了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I haven't.[CN] 他恐怕是迟到了 The Whole Town's Talking (1935)
But, Johnny, I'm 45 minutes late already.[CN] 但是, Johnny, 我已经迟到了45分钟了 Bordertown (1935)
Miss Farrell's a little late.[CN] 法瑞尔小姐迟到了 Design for Living (1933)
I'm late for school.[CN] 我上学要迟到了 Episode #1.4 (2004)
Lets go.[CN] 好赶快走吧已经迟到了 Episode #1.5 (2004)
- I?[CN] - 为什么你迟到了 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
"You're late for the last time !"[CN] 不会再有机会让你迟到了 City Lights (1931)
You have a shoot to go to.[CN] 起床了要迟到了 Episode #1.5 (2004)
He must be late.[CN] 没错,他肯定迟到了 The Whole Town's Talking (1935)
Oh, I see, they get in the way of your legs when you're running.[CN] 别迟到了 A Farewell to Arms (1932)
Late.[CN] 迟到了 City Lights (1931)
He isn't in yet.[CN] - 他迟到了 The Whole Town's Talking (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top