ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

这里是nbc news的r [...] 堡现场总统出访团发回的报道

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这里是nbc news的r [...] 堡现场总统出访团发回的报道-, *这里是nbc news的r [...] 堡现场总统出访团发回的报道*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这里 (zhè lǐ) (shì)nbc news ( N UW1 Z) (de)robert ( R AA1 B ER0 T) mcneal ( M AH0 K N IY1 L) (zài)沃斯堡 ()现场 (xiàn chǎng)总统 (zǒng tǒng)出访 (chū fǎng) (tuán)发回 (fā huí) (de)报道 (bào dào)

 


  

 
这里
 • (zhè lǐ, ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ) here [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
nbc
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอเมริกา: คำย่อของ National Broadcasting Company [Lex2]
news
 • ข่าว: หัวข้อข่าว, รายการข่าว, ข่าวคราว, กระแสข่าว [Lex2]
 • ข่าว [LongdoEN]
 • (นิวซ) n. ข่าว ###S. tidings [Hope]
 • (n) ข่าว,ข่าวสาร,เรื่องใหม่,ความรู้ใหม่,เรื่องแปลก [Nontri]
 • /N UW1 Z/ [CMU]
 • /N Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /nj'uːz/ [OALD]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
robert
 • /R AA1 B ER0 T/ [CMU]
 • (n) /r'ɒbət/ [OALD]
mcneal
 • /M AH0 K N IY1 L/ [CMU]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
现场
 • (xiàn chǎng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ) scene (of event or incident) [CE-DICT-Simplified]
总统
 • (zǒng tǒng, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ) president (of a country) [CE-DICT-Simplified]
出访
 • (chū fǎng, ㄔㄨ ㄈㄤˇ) visit a foreign country [CE-DICT-Simplified]
 • (tuán, ㄊㄨㄢˊ) regiment; round; circular; group; society [CE-DICT-Simplified]
 • (tuán, ㄊㄨㄢˊ) dumpling [CE-DICT-Simplified]
发回
 • (fā huí, ㄈㄚ ㄏㄨㄟˊ) send back; return [CE-DICT-Simplified]
报道
 • (bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ) report [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top