ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谢谢你们

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谢谢你们-, *谢谢你们*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goodbye, and thank you for making me chairman.[CN] 并谢谢你们推举我做主席 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Thank you, Marjorie, Betty, Jane, all of you.[CN] 谢谢你们,马乔里,贝蒂,简,所有的你们 The Lodger (1944)
Oh, then thank you for your chivalry, gentlemen.[CN] 谢谢你们的侠义精神,先生们 The Palm Beach Story (1942)
Thank you, Leon. Thank you, masses.[CN] 谢谢莱昂 谢谢你们人民 Ninotchka (1939)
Thank you. Sit down.[CN] 各位,谢谢你们 你们可以坐下了 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Good-bye. Alfred![CN] 谢谢你们来看我们再见再见 Cavalcade (1933)
That's all. Thank you for helping us out here this morning.[CN] 就到这儿了 谢谢你们的帮助 The Dark Mirror (1946)
I thank you.[CN] 谢谢你们 The Best Years of Our Lives (1946)
I'm sorry,[CN] 谢谢你们 Taki no shiraito (1933)
-Thanks for dropping around.[CN] -谢谢你们的顺道来访 It's a Wonderful Life (1946)
Oh. Thank you.[CN] 谢谢你们 Blithe Spirit (1945)
Sit down please.[CN] 女士们,谢谢你们热情的欢迎 让我觉得,你们很欢迎我 The Punch Bowl (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top